P0234 Arıza Kodu Turbo Şarj Basıncı Aşırı Yüksek

Atmosferik motorlarda silindirin içine hava, motorun emme zamanında oluşturduğu vakum sayesinde kendiliğinden dolar, bunlara doğal emişli atmosferik motorlar denir. Aşırı beslemeli motorlarda ise hava, silindirlerin için basınçlı şekilde gönderilir, böylece silindir içerisine daha fazla hava alınarak volümetrik verim arttırılmış olur; bu motorlar egzoz turbo şarjlı veya süperşarjlı olabilir. Motor kontrol ünitesi, turbo şarjın emme manifolduna gönderdiği basınçlı havanın basıncını, turbo basınç sensörüyle sürekli takip eder ve motorun ihtiyaç duyduğu hava basıncını en ideal değerde tutmaya çalışır. ECU, turbo basıncını ayarlamak için; wastegate mekanizmasını veya değişken kanatçıklı turbo sistemini kullanır.


Motora turbo tarafından gönderilen havanın basıncı, hafızadaki daha önceden belirlenmiş, olması gereken basınç değerini aşarsa, sistem bunu bir arıza olarak yorumlar ve P0234 arızasını hafızaya kaydeder, motor arıza lambasını yakar. Turbo şarj basıncının aşırı yüksek olması, motorun mekanik yapısına ciddi zararlar verebilir. Supap sistemi, pistonlar, segmanlar, biyel kolları ve yatakları ciddi hasar alabilir. Örneğin pistonların kırılması, delinmesi aşırı turbo basıncı sebebiyle karşılaşılan motor hasarlarıdır. ECU, bu tür hasarları önlemek için motorun gücünü sınırlandırabilir.
P0234 Arızasının Belirtileri
*Motor gücü azalır.
*Motorun çalışmasında tekleme oluşabilir.P0234 Arızasının Olası Sebepleri
Turbo şarjda, turbo basıncı iki şekilde ayarlanır: wastegate mekanizması veya değişken kanatçık mekanizmasıyla, araçtaki turboda bu ikisinden sadece biri vardır. Hangisi varsa ona göre sebepler değerlendirilmelidir.
*Turbodaki wastegate mekanizması arızalı olabilir. Bypass klapesi kurum veya mekanik bir etki sonucu kapalı konumda sıkışıp kalmış, açılmıyor olabilir (yaygın sebep). Bypass klapesi hiç açılmıyorsa turbo şarj basıncı aşırı yükselir. Basınç/vakum tüpü, itme çubuğu, turbo basınç kontrol valfinin ince kauçuk hava hortumları sağlam olmalıdır. Turbo basınç kontrol valfi arızalı olabilir, eğer böyleyse başka arıza kodlarının mevcut olması olasıdır. Eğer bypass klapesi bir elektrik motoruyla açılıp kapanıyorsa, bu elektrik motoru arızalı olabilir.
*Değişken kanatçık mekanizması arızalı olabilir. Turbonun türbin tarafında iç kısımdaki değişken kanatçıklar, kurum kaplaması sonucu sıkış kalmış, hareket edemiyor olabilir (yaygın sebep). Kanatçıkların sıkışıp kaldıkları pozisyona göre; turbo basıncı aşırı yüksek olabilir (şu anki sorun) veya turbo basıncı yükselmiyor olabilir. Değişken kanatçık mekanizmasını çalıştıran basınç/vakum tüpü, itme kolu sağlam ve serbestçe hareket edebiliyor olmalıdır. Bu sistemi kumanda eden basınç kontrol valfi sağlam olmalı, bu valfe bağlı ince kauçuk hortumlar sağlam olmalıdır, çıkmış, delinmiş, çatlamış olmamalıdır. Eğer değişken kanatçıkları bir elektrik motoru kumanda ediyorsa, elektrikli motor sağlam olmalıdır.
*Turbo basınç kontrol selenoid valfi arızalı olabilir (bununla ilgili arıza kodu var mı bakılmalıdır.
*Vakum hortumları çatlak, delik, yerinden çıkmış, tıkanmış olabilir.
*Bu arızada hiçbir kontrol yapılmadan turbo basınç sensörünü değiştirmek yanlıştır. Turbo basınç sensörü bu arızanın geçerli sebebi değildir, turbo basınç sensörü arızalanırsa P0235 P0236 P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 arıza kodlarından biri okunmalıdır. Tüm kontroller yapıldıktan sonra her şey normalse, ancak bu durumda turbo basınç sensöründen şüphe edilebilir.
P0234 Arızasının Çözümü
*İlk yapılması gereken işlem Diyagnostik Tekniği adımlarını sırasıyla uygulamaktır. Tüm kalıcı arıza kodları belirlenmelidir. P0234 arıza koduyla birlikte başka arıza kodları da varsa, önce bu arızalar giderilmelidir. Sadece P0234  arıza kodu okunuyorsa, sorunun turbodaki mekanik arızadan olma olasılığı biraz daha yüksektir.
*Wastegate mekanizmasında veya değişken kanatçık mekanizmasında mekanik arıza varsa giderilmelidir. Kurum/karbon birikintisi sebebiyle tutukluk meydana geliyorsa parçalar temizlenmelidir. Hareketli parçalar serbestçe çalışabilmelidir.
*Yukarıda sayılan arıza sebeplerindeki maddeler tek tek incelenmelidir. Arıza giderilmelidir.

Yorumlar