P0171 Arıza Kodu ve P0172 Arıza Kodu Sistem Çok Fakir/ZenginP0171 Sistem Çok Fakir (System Too Lean (Bank 1)) ve P0172 Sistem Çok Zengin (System Too Rich (Bank 1))

Kapalı devre yakıt sistemine sahip motorlar, hava-yakıt karışımını her zaman ideal (14,7/1) oranda (stokiyometrik) oranda tutmaya çalışırlar. Hava yakıt karışımı, motor kontrol ünitesi tarafından oksijen sensöründen gelen sinyaller doğrultusunda sürekli olarak düzenlenir. Motora alınan hava-yakıt karışımında, fakir veya zengin karışım yönünde bir değişim meydana geldiğinde, bu sapma, ECU tarafından yakıt enjeksiyonuna müdahale edilerek değiştirilir-düzenlenir. Motorda yanan hava-yakıt karışımının zengin veya fakir veya ideal oranda olup olmadığının bilgisini sadece oksijen sensörü algılayabilir ve bu bilgiyi motor kontrol ünitesine gönderir.
Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki konular mutlaka bilinmelidir:Hava-yakıt oranının anlık olarak-kısa süreli müdahaleyle düzeltilip ayarlanmasına, “Kısa Dönem Yakıt Ayarı: Short-Term Fuel Trim” denir.

Hava yakıt oranının, kısa dönem yakıt ayarının belirlediği şekilde, daha uzun sürelere yayılması sonucu oluşan ayarlamaya “Uzun Dönem Yakıt Ayarı: Long–Term Fuel Trim” denir.
Eğer motorda yakılan hava-yakıt karışımı sürekli fakir veya sürekli zengin olarak gerçekleşiyorsa, yani “kısa ve uzun dönem yakıt ayarı” belirli sınır değerlerin ötesinde çok fazla fakir veya zengin karışım oluşturuyorsa, motor kontrol ünitesi bunu bir arıza olarak yorumlar, motor arıza lambasını yakar, hafızaya P0171 veya P0172 arıza kodlarını kaydeder. (Bkz: Tüm Arıza Kodları)

P0171 birinci bloktaki arızayı (bank 1=blok 1); P0174 ikinci bloktaki (bank 2=blok 2) (çift bloklu V motorsa) aynı arızayı ifade eder.
P0172 birinci bloktaki arızayı (bank 1=blok 1); P0175 ikinci bloktaki (bank 2=blok 2) (çift bloklu V motorsa) aynı arızayı ifade eder.


P0171 SİSTEM ÇOK FAKİR ARIZASI

P0171 Arızasının Belirtileri:
*Motor arıza lambasının yanması.
*Motor performansında azalma.
*Hızlanmada kesiklik-isteksizlik.

P0171 Arıza Kodunun Sebepleri:
*Hava emiş sistemi arızalı, emme manifoldunda ve emiş hattında kaçak var.
*Enjektörler arızalı. Enjektörler tıkanmış veya kirli, yeterince yakıt püskürtmüyor.
*MAF sensörü (hava kütle ölçer) arızalı veya kirlenmiş.
*Yakıt basıncı düşük, yakıt az ya da yakıt bitmiş.
*Karter havalandırma sistemi (PCV) farızalı. Karter havalandırma sisteminin valfi bozuk veya hortumu çıkmış-yırtılmış veya bağlantı kelepçeleri gevşemiş.
*Yakıt filtresi tıkanmış.
*Yakıt pompası arızalı-zayıf.
*Egzoz manifoldunda veya borularında kaçak var (çatlak-kırık-gevşeklik).
*Oksijen sensörünün tesisatında arıza var. Kablolarda kopukluk veya kısa devre va. Kablo-soket gevşek-kopuk vb.
*Oksijen sensörü arızalı.
*Oksijen sensörünün ısıtıcı devresi bozuk veya ısıtıcı devresinin kabloları kopmuş veya kısa devre yapmış.
*ECU arızalı.


P0172 SİSTEM ÇOK ZENGİN ARIZASI

P0172 Arızasının Belirtileri:

*Bazı durumlarda sürücü hiçbir belirti hissetmeyebilir.
*Yakıt tüketimi artar.
*Egzozdan siyah duman atar.
*Bazı durumlarda hızlanmada kesinti-isteksizlik, motor performansında düşüş görülebilir.
*Soğukken veya ışıklarda duruyorken rölanti bozuk-dalgalı olabilir.
*P0300 ateşlemede tekleme arıza kodu oluşabilir.

P0172 Arıza Kodunun Sebepleri:

*Enjektörler tıkanmış-kirli veya damlatma-sızıntı yapıyor.
*MAP sensörü arızalı.
*Motorda mekanik bir arıza var.
*Termostat açık halde sıkışıp kalmış.
*Ateşleme sisteminde arıza var.
*Bujiler arızalı, eskimiş, tırnak aralıkları yanlış.
*Yakıt basıncı yanlış.Yakıt basınç regülatörü bozuk.
*Egzoz manifoldunda veya borularında kaçak var (çatlak-kırık-gevşeklik).
*Oksijen sensörünün tesisatında arıza var. Kablolarda kopukluk veya kısa devre va. Kablo-soket gevşek-kopuk vb.
*Oksijen sensörü arızalı.
*Oksijen sensörünün ısıtıcı devresi bozuk veya ısıtıcı devresinin kabloları kopmuş veya kısa devre yapmış.


*Yakıt geri dönüş hortumu tıkanmış.
*ECU arızalı.

P0171 ve P0172 ARIZALARININ ÇÖZÜMÜ

İlk olarak mutlaka Diyagnostik Tekniği Adımları sırasıyla ve dikkatlice uygulanmalıdır.
Diyagnostik tekniği işlemleri yapıldıktan sonra, sistemdeki tüm arıza kodları belirlenmelidir. Bu arıza kodlarının birbirleriyle neden-sonuç ilişkisi kurulmalıdır. Böylece bir arızanın sebebi, başka bir arızaysa bu belirlenmiş olur. Böylece arızanın olası sebepleri daraltılabilir.
Açıklamalarda  “arıza sebepleri kısmında” belirtilen ve kontrol sonucu belirlenen olası arızalı donanımlar ve sistemler teker teker kontrol edilmelidir. İlgili donanımlar yukarıdaki yazıda linkli olarak belirtilmiştir; arızaları ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için, bu donanımlara tıklayınız.
Ana konu (Bkz: Diyagnostik Tekniği)

Yorumlar