MAP Sensörü Mutlak Basınç Sensörü Nedir? Çeşitleri Arızaları Nelerdir ?

Mutlak Basınç Sensörü (MAP) Nedir Ne İşe Yarar ?
Mutlak basınç sensörü, motor yükünün algılanmasını sağlayan en önemli senörlerden biridir. Mutlak basınç sensörü, emme manifoldundaki vakum miktarını algılayarak, bu vakum miktarıyla orantılı olarak bir sinyal üretir. Motor kontrol ünitesi (ECU), bu bilgileri ateşleme avansını ve yakıt enjeksiyon miktarını ayarlamak için kullanır.
Bazı mutlak basınç sensörleri, emilen  havanın sıcaklığını da ölçer, yani hem sıcaklık hem basınç sensörü bir arada gibi çalışır.
MAP'ın açılımı: Manifold Absolute Pressure (Manifold mutlak basıncı)'dır. Map sensörüne vakum sensörü de denir.
Motor yönetimi için, emme manifolduna alınan havanın miktarı ve basıncı belirleyici rol oynar. Motor kontrol ünitesi; ya emilen havanın basıncına göre, ya da emilen havanın miktarına göre, motorun yükünü hesaplar. Bunun için; atmosferik motorlarda  emilen hava basınç sensörü (MAP) veya hava kütle ölçer (debimetre – MAF sensörü) kullanılır. Eğer turbo motorsa (aşırı şarj); emilen havanın miktarının yanı sıra, emilen havanın basıcının da ölçülmesi gerekir, bu durumda hem MAP hem de MAF sensörü bir arada bulunur. Turbolu motorlarda MAPsensörünün ismi, Turbo Şarj Basınç Sensörü olarak anılır.
Atmosferik motor: MAP veya MAF
Turbo motor: MAP (turbo basınç sensörü) + MAF
Motora emilen havanın basıncı ve miktarına göre;
*Ateşleme zamanlaması
*Enjeksiyon süresi (püskürtme miktarı) ve zamanlaması
*EOBD sistem denetimi

Vakum: ortamdaki basıncın 1 bar'dan (1 atm) daha düşük olduğu basınç değeridir. Atmosfer basıncı 1 bar'dır. Emme manifoldunda vakum, rölantideyken maksimum olur, basınç yaklaşık 0,3 bar'dır.  Yani atmosfer basıncı olan 1 bar'dan 0,7 bar daha düşüktür.(Bkz: Basınç Nedir? Vakum Nedir?)
Motor yüksek devirde çalıştığında, gaz kelebeği tamamen açıktır ve emme vakum değeri düşüktür. , Motor daha fazla havayı içine çeker, hava-yakıt oranının (15/1) korunabilmesi için daha fazla yakıt enjeksiyonu yapılması gerekir. Motor kontrol ünitesi, mutlak basınç sensöründen tam yük bilgisini aldığında, yakıt miktarını arttırarak, hava yakıt karışımını zenginleştirir, böylece motor daha fazla güç üretebilir. Aynı zamanda, motor kontrol ünitesi avansı da ayarlayarak motorun vuruntu yapmasını önler.
Motor yükü azaldığında ve normal sürüş anında, motor daha az güce ihtiyaç duyar ve bu sırada gaz kelebeği çok az açık konumdadır. Bu durumda emme manifoldu vakum değeri değeri artacaktır. Mutlak basınç sensörü bu basınç değişimini algılar ve ECU'ye iletir. ECU, yakıt enjeksiyon miktarını azaltır ve ateşleme avansını düzenler.Yakıt enjeksiyon miktarı ayarlanırken; Map sensörü sinyali, gaz kelebeği konum sensörü sinyal, motor devri sinyali, su sıcaklığı sinyali, emilen havanın sıcaklığı sinyali gibi diğer verilerle de kullanılır, gerekli düzeltmeler yapılır.

Mutlak Basınç Sensörünün Çalışma Prensibi Nedir?
Mutlak basınç sensrüne, manifold mutlak basınç sensörü de denmektedir. Bu sensöre "basınç sensörü" denmemesinin sebebi, sadece emme manifoldunun içindeki basıncı (vakumu) ölçmesi sebebiyledir. Motor çalışmıyorken, normal dış ortamdaki basıncı ölçen barometre gibidir. Motor çalıştırıldığında, pistonların emme zamanında oluşturdukları vakum sebebiyle, emme manifoldunda vakum oluşur. Motor çalışırken tam gaz yapıldığında yani gaz kelebeği sonuna kadar açıldığında, emme manifoldundaki vakum azalır ve hatta sıfıra iner, böylece emme manifoldundaki basınçla dış ortamdaki basınç eşit hale gelir. (Dış ortamdaki atmosfer basıncı 1 bar'dır).Motor rölantide çalışırken, emme manifoldundaki vakum değeri yüksektir. Emme manifoldundaki en yüksek vakum değeri, gaz kelebeği kapalıyken (sürücü gaza basmazken) ve araç yavaşlıyorken oluşur.
Motor çalıştırılmadan önce, kontak anahtarı çevrilip açıldığında “IGN” – “ON” pozisyonuna getirildiğinde, motor kontrol ünitesi mutlak basınç sensöründeki basınç bilgisine bakarak, o anda aracın bulunduğu yerdeki atmosferik (dış ortam) basıncını belirler.Böylece MAP sensörü motor çalışmıyorken bir barometre gibi de çalışır. Dış ortamdaki atmosferik basıncın bilinmesi, emme manifoldundaki mutlak basıncın (vakumun) hassas olarak hesaplanabilmesinde ve ateşleme-enjeksiyon ayarlarının yapılmasında kullanılır.

Turbo şarjlı veya süperşarjlı motorlarda emme manifoldundaki basınç değişimi biraz farklıdır, turbo beslemesi sebebiyle emme manifoldundaki basınç pozitif değerde olacaktır (vakum olmayacak, basınç 1 barın üzerinde olacaktır), fakat bu durum mutlak basınç sensörü açısından sorun değildir, bu sensör emme manifoldundaki “mutlak” basıncı ölçüp elektronik kontrol ünitesine iletir.Elektronik yakıt enjeksiyon sisteminde, motor yönetilirken bir çok sensörden alınan bilgiler kullanılır. Örneğin, motor devrine bağlı olarak mutlak basınç sensöründen anlık olarak basınç değeri alınır, soğutma suyu sıcaklık sensöründen motor sıcaklığı bilgisi ve emilen hava sıcaklık sensöründen havanın sıcaklık bilgisi havanın  alınarak, motora tam olarak ne kadar havanın alındığı ölçülmüş olur. Aynı zaman motor kontrol ünitesi, egzoz hattındaki oksijen (lambda) sensöründen gelen sinyallere ve EGR valfinin pozisyon bilgisine de bakarak, yakıt-hava karışımını en ideal oranda ayarlamaya çalışır.

Mutlak Basınç Sensörü Çeşitleri Nelerdir?
* Analog mutlak basınç sensörü
* Dijital mutlak basınç sensörü

Analog Mutlak Basınç Sensörü 

MAP sensörü esnek bir diyafram ile ayrılmış iki odadan oluşur. Bir odası; (kapalı ya da dış havaya açık) "referans hava" odası. Diğeri ise bir lastik hortum veya doğrudan bağlantı yoluyla motordaki emme manifolduna bağlı olan vakum odasıdır. MAP sensörü bir hortumla ya da direkt olarak emme manifolduna takılıdır.
MAP sensörüne içindeki basınca duyarlı elektronik devre diyaframın hareketini izler ve basınca orantılı olarak değişen bir voltaj sinyali üretir. Bu, tipik olarak 1 ila 5 volt arasında değişen bir analog voltaj sinyali üretir.
Analog mutlak basınç sensöründe 3 tane bağlantı ucu vardır. 
*ECU'den 5 voltluk bir referans gerilimi
* Şasi (-) ucu
* Geri dönüş sinyal ucu

Gaz kelebeği açıldığunda ve vakum değeri düştüğünde, mutlak basınç sensörü gerilimi yükselecektir. Gaz kelebeği tam açıkken 4,5 - 5 voltluk gerilim oluşurken, rölanti devrinde 1-2 voltluk gerilim oluşur.


Dijital Mutlak Basınç Sensörü 
Dijital mutlak basınç sensörü de motor yüklemesini (hava basınç farklı olarak) algılar fakat gönderdiği sinyal analog değil dijitaldir. Bu sensörde ilave bir devre vardır ve 5 voltluk kare (sayısal) dalga sinyaller üretir (açık- kapalı). Vakum değeri azaldığında voltaj frekansı artar. 
Motor rölantideyken ya da yavaşlıyorken emme manifoldu vakum değeri artar, mutlak basınç sensör çıkışı 100 Hz'e (Hertz - saniyedeki tekrar sayısı) veya daha az değere düşer.
Tam gaz yapıldığında, yani gaz kelebeği tamamen açık olduğunda, emme manifoldu vakumu neredeyse yoktur. Bu durumda mutlak basınç sensör çıkışı 150 Hz'e çıkar. 
(Bilgi: Vakum sıfır olduğunda, emme manifoldundaki basınç = atmofer basıncı = 1 bar'dır.)

Mutlak Basınç Sensörü Arızaları Nelerdir ? Map Sensörü Arıza Belirtileri ve Kontrolleri

Mutlak basınç sensörü bozulursa, motor çalışır fakat çekiş düşer, ilk harekete geçişte zorlanır, rölanti düzensizdir - dalgalanır, yakıt sarfiyatı artar, egzozdan fazla duman atar. Fazla yakıt enjeksiyonu (zengin karışım) sebebiyle katalitik konvertörü bozabilir.

Map Sensörü arızası-kontrolleri ve çözümü için:
(Bkz: Map Sensörü OBD Arıza Kodları P0105 P0106 P0107 P0108 P0109)
(Bkz: Map Sensörü Arızasının Kontrol Edilmesi ve Arızanın Çözümü)

Map sensörü arıza kontrolü nasıl yapılır.

Map sensörleri genede emilen havanın sıcaklığını da ölçerler, yani bir emme havası sıcaklık sensörü (IAT sensörü) gibi de çalışırlar.
Eğer sensör soketi 4 pinliyse (uçluysa), havanın sıcaklığını da ölçüyor demektir.
1. pin: Şasi (eksi)
2. pin: Sıcaklık sensörü
3. pin: Besleme ucu 5 volt
4. pin: Sensör voltaj çıkış ucu (sinyal çıkışı ucu)

Eğer sensör soketi 3 pinliyse sadece basınç ölçer

1. pin: Sensör voltaj çıkış ucu (sinyal çıkışı ucu)
2. pin: Şasi (eksi)
3. pin: Besleme ucu 5 volt

ECU'den besleme gerilimi 5 volttur. Sensörün arızalı olup olmadığını anlayabilmek için, "Çıkış sinyali-voltajı" ölçülmelidir. Voltmetrenin + ucu çıkış pinine, - ucu ise şasi pinine tutulur.

Çıkış voltaj değerleri, motorun çalışma şartlarına göre değişecektir, çünkü basınç da buna göre değişir. Kablo soketi takılı durumda olmalıdır.

Kontak açık ve motor çalışmıyor: çıkış voltajı 4 - 4,5 volt (yaklaşık 4,5 volt) olmalı. Eğer voltaj 0-0,3 volt kadar çok az veya 5 volt gibi çok fazlaysa, sensör bozuktur.
Motor rölantide çalışıyor:  Çıkış voltajı 0,5 volt ila 2 volt arasında olmalı.
Motor çalışıyor, tam gaz yapılmış halde (gaz kelebeği sonuna kadar açık): Çıkış voltajı 4 ila 4,7 volt arasında olmalıdır. (NOT: Sensörün referans katalog değerlerini baz alınız)

Demek ki gaza basıldıkça, emme manifoldundaki basınç artıyor, basınç arttıkça çıkış voltajı artıyor. Zaten atmosferik bir motorda emme manifoldu basıncı en fazla 1 bar olabilir, bu durumda en fazla voltaj çıkışı yaklaşık 4,7 volt.
Rölantide basınç azalıyor, vakum artıyor, çıkış voltajı azalıyor.
Mutlak basınç sensörünün çalışmasında bir sorun olduğunda, hava-yakıt karışımında ve ateşleme zamanlamasının (avansının) ayarlanmasında olumsuzluklar yaşanır.

*Mutlak basınç sensörü soket ve bağlantı kablosunda gevşeklik-kopukluk-kısa devre gibi arızalar olabilir. Kontrol edilmeli, varsa sorun giderilmelidir.
*Emme manifoldunda çatlak veya kırık-delik olabilir, varsa bağlantı hortumlarında delik olabilir. Vakum kaçağı meydana gelebilir. Bu durumda manifoldun vakum-basınç değerlerinin hesaplanması yanlış olacaktır. Bu ihtimaller kontrol edilmeli.

Mutlak basınç sensörü değişimi yapılırken, doğru yedek parçanın takıldığından emin olmak gerekir. Aracın yılı, modeli ve motor tipine uygun mutlak basınç sensörü takılmalıdır. Sensörler arasındaki kalibrasyon farkları, motor yönetim sistemini ve motor performansını etkiler.Eğer mutlak basınç sensörü bir hortumla emme manifolduna bağlanmış ise, 5 yılda bir değiştirilmelidir.
Map Sensörü arızası-kontrolleri ve çözümü için:
(Bkz: Map Sensörü OBD Arıza Kodları P0105 P0106 P0107 P0108 P0109)
(Bkz: Map Sensörü Arızasının Kontrol Edilmesi ve Arızanın Çözümü)

Mutlak Basınç Sensörü Nerededir ? Motordaki Konumu ?
Günümüz araçlarında mutlak basınç sensörü emme manifolduna, sonda şeklinde takılmış ve vidalanmıştır. Kablo bağlıtısı için üzerinde soket bulunur.
Bazı motor tiplerindeyse emme manifoldunda bulunmaz, manifolda bir lastik hortumla bağlanmıştır durumdadır.
(Mutlak basınç (MAP) sensörünün arabadaki yeri: emme manifoldunda)

(Mutlak basınç (MAP) sensörünün arabadaki yeri: emme manifoldunda)

(Mutlak basınç (MAP) sensörünün arabadaki yeri: hortumla emme manifolduna bağlanmış)

Yükseklik Sensörü (ECU Üzerinde)
Yeni nesil otomobillerde, MAP sensörüyle beraber (veya dışında), artık aracın bulunduğu yüksekliğe göre değişen atmosfer basıncı ölçmek için, Elektronik kontrol ünitesinin üzerinde bir yükseklik sensörü bulunmaktadır. Böylece, ECU her an bulunulan ortamdaki atmosfer basıncı bilgisini algılamakta ve yakıt enjeksiyon - ateşleme sistemindeki ayarlamaları buna göre yapmaktadır. Yükseklik arttıkça atmosfer basıncı azalır. Sensör, aracın bulunduğu konumdaki atmosfer basıncını algılar. Böylece turbo şarj basıcının ayarlanması iyileştirilir. Sensör arızalanırsa yüksek rakımlarda performans azabilir, egzozdan siyah duman atar. Motora emilen havanın basıncı, sıcaklığı ve miktarının ölçülmesiyle ilgili çeşitli sensörler ve sensör kombinasyonları kullanılır, aşağıda bu yapılar genel olarak açıklanmıştır.

*Barometrik Basınç Sensörü + Emilen Hava Sıcaklık Sensörü + Hava Kütle Ölçer (MAF Sensörü): Sadece atmosferik basıncı ölçen barometrik basınç sensörü. Bu sensör 0 ile 1 bar arasındaki barometrik basıncı ölçer, yani  kullanılma amacı motorun bulunduğu ortamdaki atmosfer basıncını ölçmektir. Barometrik basınç sensörü bulunan araçta, hava kütle ölçer (MAF) sensörü de bulunmaktadır, bu sayede motora emilen havanın kütlesi ölçülerek yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlaması ayarlanır. Buna ilave olarak, motorda bir de emilen hava sıcaklık sensörü (IAT) de bulunur, bu sensör de emilen havanın sıcaklığını ölçerek ECU’ye bildirir.
*MAP Sensörü (Manifold Mutlak Basınç Sensörü) + Emilen Hava Sıcaklık Sensörü: Daha eski motor sistemlerinde, manifold mutlak basıncını ölçmek için bir MAP sensörü kullanılır, bu sensör sadece basınç ölçer (3 pinlidir: şasi, +5V besleme ve ECU’ye sinyal çıkış ucu). MAP sensörü sadece basınç ölçtüğü için, emilen havanın sıcaklığının ölçülmesi için bir de ilave olarak “Emilen hava sıcaklık sensörü (IAT)” bulunur, bu sensör iki pinlidir. Bu konsepte sahip atmosferik motorlarda genelde MAF sensörü bulunmaz.


*MAP Sensörü (Manifold Mutlak Basınç Sensörü): Daha yeni nesil motorlarda kullanılan MAP sensörleri hem emilen havanın basıncı hem de sıcaklığını ölçerler, bu sensörler 4 pinlidir: 5V volt besleme, eksi (şasi) hattı, Basınç sinyal çıkış hattı ve Sıcaklık sinyal çıkış hattı. MAP sensöründe dahili bir emilen hava sıcaklık sensörü (IAT) bulunduğu için, ayrıca bir IAT sensörü konulmasına gerek yoktur.
*Sadece Hava Kütle Ölçer (MAF Sensörü): Motora emilen havanın kütlesi ve sıcaklığı MAF sensörüyle ölçülür ve buna göre yakıt enjeksiyon miktarı ve ateşleme zamanlaması ayarlanır. Bu motorlarda MAP sensörü bulunmaz.
*MAF Sensörü + Turbo Basınç Sensörü: Genelde turbo beslemeli motorlarda kullanılan sistemdir. Emilen havanın kütlesi MAF sensörüyle ölçülürken, emilen havanın basıncı (turbo basıncı) ise Turbo basınç sensörüyle ölçülür.

Yorumlar

 1. Merhaba,
  Motor çalışırken tam gaz yapıldığında yani gaz kelebeği sonuna kadar açıldığında, emme manifoldundaki vakum azalır ve hatta sıfıra iner, böylece emme manifoldundaki basınçla dış ortamdaki basınç eşit hale gelir.

  DEmişsiniz, Tam anlayamadım, Gaz kelebeği tam açılınca Vakum artmaz mı?

  Saygılar, Atila

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Evet gaz kelebeği kapalı-çok az açıkken, emme manifoldundaki vakum (vakum: negatif basınç yani basıncın 1 bar'dan küçük olması durumu) maksimum olur.

   Gaz kelebeği sonuna kadar açıkken (tam gaz), emme manifolduna daha fazla hava girebildiği için, emme manifoldu basıncı artar. 1 bar'a yaklaşır. Eğer turbo şarjlı motorsa, basınç 1'barın üstüne de çıkar (turbo ekstradan basınçlı hava gönderir). Ama atmosferik (turbosuz) bir motorsa, basınç 1 bar civarındadır.

   Tam olarak gaz kelebeğinin olduğu kısımda, çok hızlı bir hava akışı olduğundan, sadece kelebek boğazında bir vakum söz konusu olacaktır.

   Gaz kelebeği tam açılınca, boğazdan geçen hava miktarı, geçen havanın hızı artar. Fakat manifold vakumu artmaz azalır. Vakum, havanın eksikliğinde-yokluğunda artar, hava giriyorsa vakum azalır.

   Gaz kelebeği çok az açıkken (rölantide), motor hava emmek istiyor, pistonlar emme zamanında aşağı inerken, emme supapları açılıyor, havayı içine çekmek istiyor, fakat gaz kelebeğinden çok az hava geçişi var, bu durumda vakum artıyor.

   Basınç, havanın varlığı
   vakum, havanın yokluğu-azlığı demektir.

   bu konuyla ilgili daha kapsamlı bir yazı yakında yayınlanacak, buraya linkini eklerim.

   takip ediniz.

   Sil
 2. Merhaba, aracın rölantide yüksek devirde çalışması ve ayrıca gaz pedalının al ver yapması gaz pedalıylamı yoksa gaz kelebeğiyle mi alakalıdır, an gaz kelebek adaptasyonu sorunu çözer mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rölantide anormal yüksek devirde çalışması, (eğer gaz teli varsa) gaz kelebeği rölanti valfinden veya (gaz teli yok, elektronikse) elektronik gaz kelebeği motorundan olabilir.

   Gaz teli yoksa, gaz pedalı konum sensörü vardır, bu sensörde arıza varsa motorun gaz pedalı tepkisinde anormallikler görülebilir.

   Sil
 3. Mrb.
  Aracının manifolt basıncı yüksek çıkıyor bu sebeple fazla yakıt harcıyor olmasi gereken değer 2.6 civariyken benim aracında 5.8 civarında map sensörü arizasi olabilirmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Katalog değerlerinden sapmış değerler okunuyorsa arızalı olabilir.

   Sil
 4. Merhabalar opel corsa c 1.4 arabam var trafikte yüksek hızda giderken ışıklara yaklaştığımda debriyaja bastığımda araç stop ediyor. Tekrar çalıştırıp bir sure ayağımı gazdan çekmediğimde anca düzeliyor. Bu sorun günde bir-iki defa oluyor ve cihazda herhangi bi sorun vermiyor .
  Acaba MAP sensoru mü ariza?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorun ateşlemeden kaynaklanıyor olabilir, ateşleme sistemi bir kontrol edilmeli. Eğer araç lpg'liyse , bu sorun benzindeyken de meydana geliyor mu diye bakılabilir, benzindeyken oluyorsa, lpg sisteminde bir sorun olabilir.

   Bir diğer ihtimal yakıt sistemindeki veya enjektörlerdeki bir sorun olabilir.

   Supap ayarı bozulmuş olabilir, supaplar aşınmış olabilir. Bu durumda rölanti düzensiz ve dalgalı olur, bunlara bakmak gerekir.

   Sil
 5. Mrb aracim polo classic 2000. Sogukken çalıştırdığımda rölanti 0 ile 10 arasında zorlanıyor gaz vermezsem stop ediyor. Hatta far yakma direksiyon çevirme işlemlerinde de stop edecek gibi oluyor. Beş altı dakika sonra düzenliyor hiç sorun kalmıyor. Hangi ustaya gittiysem anlayamadı. Ben de araştırdım manifold müşürünün bağlantısını söküyorum araç ayni sorunla aynı şekilde çözülüyor. Yani manifold sensörüm çalışmadığı için mi böyle bir sorun oluyor o zaman? Ustaların düşünmediği tek yer ora kaldi. Yani manifold müşürünün olmadığında aracın nasıl çalışması veya çalışmaması gerekir acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Mutlak basınç sensörü bozulursa, motor çalışır fakat çekiş düşer, ilk harekete geçişte zorlanır, rölanti düzensizdir - dalgalanır, yakıt sarfiyatı artar, egzozdan fazla duman atar.

   Sensör arızalıysa ve yanlış sinyaller gönderiyorsa, motor bu yanlış sinyaller doğrultusunda yukarıda sayılan arızalı çalışmaları sergiliyor olabilir.

   Soketi çıkardığınızda sinyal tamamen kaybolduğunda ecu bunu algılayıp, hafızasında kayıtlı olan ortalama değerlere göre bir çalışma moduna geçiyor olabilir.

   Belirttiğiniz durumlar MAP sensörünü (emme manifoldu basınç sensörünü) işaret ediyor.
   kablosunu, soketini bir kontrol ettirin. sensör değişimi için deneme yaptırın yani usta yenisini taksın ve motor soğukken ilk çalıştırma yaparak durumu gözlesin, sorun tamamen çözülüyor mu emin olunabilir. Arıza çözülmezse en azından boşuna sensör parası vermemiş az bir işçilik parası vermiş olursunuz.

   kolay gelsin.

   Sil
 6. Sorunsuz bir motordan map sensörü bağlantısı kesilince (kablosu çıkarılınca) nasıl bir sorun hissedilir veya hissedilmez?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Mutlak basınç sensörü bozulursa, motor çalışır fakat çekiş düşer, ilk harekete geçişte zorlanır, rölanti düzensizdir - dalgalanır, yakıt sarfiyatı artar, egzozdan fazla duman atar.

   Soketi çıkarırsanız yukarıdaki durumlar meydana gelebilir. Ya da ECU sinyalin kesildiğini algılayıp, hafızasında kayıtlı olan ortalama değerlere göre bir çalışma moduna geçiyor olabilir. Arıza lambası yanar.

   Bu. aracın ECU sünün yazılımına bağlı olarak değişebilir. Ama araç çalışır.

   Sil
 7. erhaba,
  Aracın Skoda fabia 2001. Benim aracımin basinc sensoru değişti ama rolantideki dalgalanma devam ediyor. Basınç sensorunu çıkardığımız çekiş dusuyor ve egzos nemli duman atıyor. Sensorun adaptasyonu yapiliyor. 30 saniye sonra sistem çok zengin ve sistem fakir hataları verim rölanti dalgalaniyor.(Gazda ve benzindeyken hata farklı oluyor) Ardindam stop ediyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Map Sensör orjinal- uyumlu mu emin olunmalı,
   Bujileri ve tırnak aralıklarını kontrol edin,
   Emme hattında (emme manifoldu ve tüm hortum bağlantıları) vakum kaçağı olmamalı,
   Lambda sensörü kontrol edilebilir.

   Sil
 8. Kafayı yiyicem yardımcı okurmusunuz,honds civic 1.6 ies 2000 model aracım gaz yemiyor 4 vitesten 5 geçince gaz sonuna kadar basıyorum hızlanmıyor çekişte düşüyor, lpg yi gösterdim sorun yok denildi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   aynı sorun araç benzindeyken de oluyorsa, lpg de problem yok demektir. benzinde sorun ortadan kalkıyorsa, sorun lpgden demektir.

   gaz yememe - çekiş düşmesi map sensörü arızasının belirtilerindendir.
   1-2-3-4. viteslerde her şey normal, gaz yiyor, sadece 5 e geçince mi hızlanmıyor?

   Bujileri sökün gözleyin, bujiler yağlı mı? (yağ kaçağı;kapak contası, supaplar, segmanlardan).
   Siyah kurum kaplı mı? ateşleme - ateşleme avansından olabilir.

   Emme manifoldu contası ve tüm emme hattında ve hortumlarda sızdırma sorunu (vakum kaçağı) var mı bakılabilir. Fren servosuna giden hortum sağlam mı bakılabilir.

   Sil
 9. audi A4 2000 motor dizel 2011 model araç sahibiyim.aracımda partikül filitresi arızalı...ayrıca farklı basınç sensörü devresi düşük gösteriyor. bu ne anlama geliyor ve ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
 10. Merhaba,

  "farklı basınç sensörü" derken "egzoz gazı basınç farkı sensörü" demek istemiş olmalısınız, bu sensör partikül filtresinin dolu olup olmadığını algılayan bir sensördür.

  Partikül filtresi doluysa, temizletmek gerekir.

  sırasıyla şu yazıları okumanız faydalı olacaktır:

  1) https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/2016/07/dizel-partikul-filtresi-nedir-ne-ise-yarar.html

  2) https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/2016/07/dizel-partikul-filtresi-uyarisi-ariza-belirtileri.html

  3) https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/2016/07/partikul-filtresi-temizligi-nasil-temizlenir.html

  YanıtlaSil
 11. 2002 vvt-i motorda MAP sensörü yok mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2002 toyota vvt-i motorda emme manifoldu basınç sensörü (map) sensörü yok diye biliyorum.
   O motorlarda (MAF) hava kütle ölçer var.

   Atmosferik motorlarda Map ve maf sensörleri farklı şeyi ölçüp, farklı prensipte çalışsalar da, aynı görevi yerine getirirler.

   Map: emme manifoldundaki vakum-basınç değerini (ve havanın sıcaklığını da) ölçer, ECU; map sinyaline göre motor yükünü hesaplar ve buna göre yakıt enjeksiyonunu ayarlar.

   MAF: gaz kelebeğinden geçen havanın kütlesini ve sıcaklığını ölçer, giren havanın kütlesine göre, ECU; yakıt enjeksiyonun ayarlar.

   MAF yoksa, o motorda mutlaka MAP sensörü vardır.

   MAP yoksa, o motorda mutlaka MAF sensörü vardır.

   MAF varsa, o motorda MAP sensörü olabilir de olmayabilir de.

   MAF sensörü olan ve turbolu şarjlı bir motorda genelde bir MAP veya turbo basınç sensörü bulunur.

   bakınız MAF: http://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/2016/03/debimetre-nedir-nasil-calisir-arizalari-nerededir.html

   Sil
 12. Merhaba aracım Astra 93 model, aracı çalıştırır çalıştırmaz yüksek devirde çalışıyor, map sensörü ndeki hortumu çıkarınca devir direk düşüyor yani araç kendi kendine gaz vermeyi kesiyor.fakat bu kez De felaket benzin yiyor. Tekrar taktigimda bir kaç gün düzeliyor, ancak sonra yine aynı oluyor. Sizce sensörü değiştirmeli miyim yoksa tikanmis olma ihtimali yada temizleme ihtimali var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim..

  YanıtlaSil
 13. 2004 model fiat palio 1.2 16v bir aracım var araç trigeri kopardı tamirci topladı silindir kapağı reklefecide toplandı araç tek marşta çalışıyor rolantiside gayet düzgün çalışıyor ama gaza basınca boguluyor ve gaz yemiyor krank sensörü ateşleme bobini benzin pompası yeni degişti ama yine aynı arabam 15 gündür tamircide bugün yarı sallıyorlar çözemedik bu seferde gaz kelebegi degişecek dediler arabadan sogudum yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 14. Aracım 2008 320d BMW her sabah 1 2 kilometre gittikten sonra tüm arıza lambaları yanıp stop ediyor tekrar çalıştırdıktan sonra düzeliyor sorun ne olabilir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   Aracın elektronik-elektrik tesisatında-kablolarda-soketlerde kısa devre- şasiye kaçak-temassızlık - oksitlenme vb. olabilir. Yetikili serviste (veya bmw nin full diyagnostik yazılımına sahip bir serviste) bilgisayara bağlatmanız daha net teşhis edilmesini sağlayabilir.

   Sil
 15. Accent 1.5 gls emme vakum değeri rölantide 22 psi gaza basıyorum anlık düşüyor fakat tekrar eski değere geliyor hatta geçiyor 3000 devirde 23.5 psi oluyor anlatımınıza göre normal değil bu durum. araçta çözemedigımiz bi sıkıntı var günden güne tutarsızlık gösteriyor aynı gün içindede kalkış ve hızlanma çok zayıf çöp kamyonu gibi 2500 3000 devirden sonra zorlanma ve zırıltı diye tabir edebileceğimiz rahatsız edici ses araç sollamaya korkuyorsunuz düz yolda

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Emme manifoldu ve contalarında, hava emiş borularında ve bağlı tüm hortumlarda, yırtık-çatlak-delik olmamalı, bunlar varsa vakum kaçağı oluşur.

   vakum kaçağı oluşursa, motora ölçülmemiş kaçak hava girer, ama yakıt buna göre ayarlanamaz ve çekiş düşebilir.

   Sil
 16. Meraba 2006 palio 14 fire aracimin sikintisi map sensoru degisti ama bir iki km gidiyorum ariza lambam yaniyor ve arac cekisten dusuyor sensorun fisini cikardigimda ariza lambam yanmaya devam ediyor ama cekisi duzeliyor sasece motor saraintili calisiyor sikinti bulamiyolar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,
   doğru-uyumlu-orjinal yedek parçanın takıldığından emin olunuz, yetkili serviste bilgisayara bağlatıp hata koduna baktırınız.

   Sil
 17. aracım honda 2005 vtec es aracımın üst kapak conta sı değişti triger degiştirdim 2 hafta kullandım aracı araç arıza lambası yaktı araç 3 deviri geçmiyor arıza kodunda map sensörü yüksek diyo map sensörü arızalı mıdır yoksa üst kapak ile sorun mu vardır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba,

   Motor 3 bin devri geçmediğine göre, arıza moduna geçmiş ve kendini korumaya almış. iyi bir arıza test cihazıyla test yapıldıysa, o arıza kodunun işaret ettiği parçalarda değişim yapılabilir.

   Sil
 18. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 19. merhaba 97 model 1.9 golf AFN motor araca sahibim bir kaza yaptım interkoler degisti aracin gucu bariz sekilde dustu. bende emme manifolduna basınc saati taktım tam gazda 3000 devirlerde 1.6 bar basınca ulasıyor ve hemen 1 bara dusuyor ve sonrasında yavas sekılde dusmeye devam ediyor o yavas dusus sanırım normal ufak turbolu arac oldugunda devır yukseldıkce gucu azalıyor ama o 1.5 ten 1 bara direk dusus sanırım anormal. simdi bu sorun neden kaynaklanıyo olabilir acaba interkoleri degistirirken tamir sırasında sokulen vakum hortumları yalnıs yerlere takılmıs olması bole bır etkı yapar mı yada sensorlerde ve elektronık kısımlarda mı sorun olabılır. tesekurler

  YanıtlaSil
 20. Konuyla ilgili arıza sorularınızı, soru cevap grubunda sorabilirsiniz:

  https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/p/oto-arza-soru-ve-cevaplar.html

  YanıtlaSil