Freeze Frame Data - Arıza Anında Verilerin Kaydedilmesi
Aracın OBD siteminde bulunan ECU’lere bağlı sensor ve elektronik donanımlarda veya motorun çalışmasında bozulmaya sebep olan mekanik arızanın belirlenmesinde, Diyagnostik arıza kodları (DTC) kullanılır. Arıza kodları OBD sisteminde hafızaya kaydedilir. Bu arıza kodları gösterge panelinde motor arıza lambasının (MIL) yanmasına da sebep olabilir. Motorlu araçlarda arızanın doğru olarak teşhis edilmesi, sorunun doğru olarak çözülmesini sağlar. Bu sebeple “Diyagnostik Tekniği” adımlarından biri olan Freeze Frame Data (dondurulmuş veri çerçevesi) okuması yapmak önemlidir. İşlemin detayları aşağıda video açıklamayla birlikte bulunmaktadır. (Bkz: OBD Arıza Kodları Listesi)

Freeze Frame Data (dondurulmuş veri çerçevesi) kavramını, arıza anında durum tespiti, arıza anında sistem verilerinin kaydedilmesi şeklinde de açıklayabilir. Örneğin bir arıza (suç) meydana geldiğinde, olay yeri inceleme gibi kanıtların incelenmesine benzetilebilir.
Araçta bir arıza meydana gelip, bir arıza kodu hafızaya kaydedildiğinde, o sisteme bağlı tüm sensörlerin gönderdiği sinyaller bir veri olarak dondurularak kaydedilir, buna hata anında durum tespiti de denebilir.  Sistemdeki sensörlerin verileri, tam o arızanın meydana geldiği sırada ekran görüntüsü gibi dondurulup kaydedilir.Araçta bir arıza meydana gelip, bir arıza kodu hafızaya kaydedildiğinde, o sisteme bağlı tüm sensörlerin gönderdiği sinyaller bir veri olarak dondurularak kaydedilir, buna hata anında durum tespiti de denebilir.  Sistemdeki sensörlerin verileri, tam o arızanın meydana geldiği sırada ekran görüntüsü gibi dondurulup kaydedilir.

Hata (arıza) anında dondurulan bu veriler, ilgili arıza kodunun yorumlanmasında, arızanın sebebinin araştırılmasında, hangi donanımlarla ilgili bir arıza olduğunun belirlenmesinde ve arızanın giderilmesi konularında yardımcı olur. Bu veriler incelenerek, arıza meydana geldiğinde motorda veya sistemde hangi değişiklikler meydana gelmiş, motorun çalışması bundan nasıl etkilenmiş görülebilir.

Arızayla ilgili dondurulmuş veri çerçevesi kaydedildiğinde, arıza hafızası okuma ekranında, ilgili arıza kodunun yanında, dondurulmuş veriye atıf yapan kar-buz simgesi görülür. Bu simgeye tıklandığında, o arıza kodunun dondurulmuş veri çerçevesi görüntülenir. 


Videoda da görüleceği üzere, örnek bir arıza kodu ve dondurulmuş veri çerçevesi okuması aşağıda açıklanmıştır.


Bu örnek verileri kısaca yorumlarsak, bu arıza meydana gediğinde:
*Araç duruyormuş, hız 0
*Motor rölantide çalışıyormuş RPM 772 dev/dk
*Motor su sıcaklığı 50 derece, yeni çalıştırılmış.
*O sırada gaz pedalına basılmıyormuş.
*Motor çalıştığından itibaren 417 saniye geçmiş.

Dikkat: MAF sensöründe arıza meydana geldiği andan itibaren, bu sensörün verilerinin nasıl aniden saptığı görülmektedir.
Saniyede 9 gram hava girerken, bir anda 139 gram hava girdiği sinyali geliyor, oysa motor devrinde hiç bir değişim yok. Bu sensörün gönderdiği sinyal hatalıdır. ECU de zaten bunu algılayıp arıza lambasını yakmış ve hata kodunu hafızaya almıştır.
<-- Ana konu ve daha fazla bilgi için (Bkz: Diyagnostik Tekniği)
(Bkz: OBD Arıza Kodları Listesi)

Yorumlar