P0134 Arıza Kodu Oksijen Sensörü Devresinde Hiçbir Aktivite Tespit Edilemedi

P0134 Oksijen Sensörü Devresinde Hiçbir Aktivite Tespit Edilemedi (Blok 1 Sensör 1) 


Kapalı devre yakıt sisteminde oksijen sensörü, hava-yakıt karışımını her zaman stokiyometrik orana yakın tutarak, katalitik konvertörün çalışma verimini en iyi düzeyde tutmaya çalışır. Böylece egzoz emisyonlarının artması önlenir ve kontrol altında tutulur. Oksijen sensörü, egzoz gazındaki oksijen miktarını ölçer ve bu bilgiyi ECU’ye gönderir. ECU, bu sinyal bilgisini kullanarak hava-yakıt oranını ayarlar. Oksijen sensörünü gönderebileceği voltaj sinyal aralığı 0 – 1 volt arasındadır. Sensör çıkış voltajı 0,4 volttan daha düşükse; hava-yakıt karışımı FAKİR demektir. Çıkış voltajı 0,5 volttan daha yüksekse; hava-yakıt karışımı ZENGİN demektir. Motor sürekli fakir karışımla çalışıyorsa veya sürekli zengin karışımla çalışıyorsa, bunun nedenleri araştırılmalıdır.

Motor ısınıp, kapalı devre yakıt sistemi devreye girmesine rağmen, yani motor çalıştıktan belirli bir süre geçmesine rağmen (örneğin motor devri 1400 rpm’i geçmiş, motor suyu sıcaklığı 40 dereceden fazla, araç hızı 40km/h ve fazlası gibi), oksijen sensöründen gelen voltaj sinyali hiç ZENGİN olmuyorsa, yani oksijen sensörü çıkış voltajı 450 milivoltu (4,5 voltu) geçmiyorsa; ECU bunu bir arıza olarak yorumlar, motor arıza lambası yanar, hafızaya P0134 arıza kodu kaydedilir. V motorlardaki ikinci bloktaki sensör için; "P0154 Oksijen Sensörü Devresinde Hiçbir Aktivite Tespit Edilemedi (Blok 2 Sensör 1)" arızası kaydedilir. P0154 ile P0134 arızaları içerik olarak aynıdır, sadece blokları farklıdır.P0134 arıza koduyla beraber başka arıza kodları da okunuyorsa, bu arıza kodlarıyla neden-sonuç ilişkisi kurulabilir ve birlikte değerlendirme yapılabilir.
Arıza teşhisi  ve kontroller ve arızanın çözümü hakkında daha fazla teknik bilgi için mutlaka bakınız: ilgili OBD arıza kodları: P0130P0133P0136

P0134 Arızasının Sebepleri:

*Oksijen sensörü kablo-tesisatında kopukluk, kısa devre, temassızlık-kirlilik-korozyon.
*Oksijen sensörünün ısıtıcı devresi bozuk.
*Röle arızalı.
*Sensörün ısıtıcı devresinin sigortası atmış.
*Karterhavalandırma sisteminde (PCV) arıza var. Valf bozuk veya hortum çatlak-yırtık vb.
*Enjektör arızalı.
*Egzoz hatında kaçak var. Kırık, çatlak, delik vb.
*ECU arızalı.P0134 Arızasının Belirtileri:

*Motorun çekişi düşer, yakıt artar.
*Egzozdan siyah duman atabilir. Çürük yumurta kokusu duyulabilir.


P0134 OKSİJEN SENSÖRÜ ARIZASI KONTROLLERİ

A)İlk yapılması gereken işlem mutlaka Diyagnostik tekniği adımlarını uygulamaktır.

B) Sensör kablo-soketlerinde kopukluk veya kısa devre olup olmadığı kontrol edilir.

C)Araç diyagnostik test cihazına bağlanıp parametre okuma (anlık sensörverilerinin okunması) işlemi yapıldığında, oksijen sensörünün voltaj çıkış sinyalinin hep 0,1 volttan (100 milivolt) daha düşük olduğu görülüyorsa; oksijen sensörü tesisat kabloları-soketlerinde kısa devre veya kopukluk vardır.

D) Motor normal çalışma sıcaklığına getirilir ve rölantide çalışıyor halde tutulur. Diyagnostik test cihazıyla aktör testi yapılarak arızanın tespiti yapılabilir. Aktör testi=aktivatörtesti=donanımların bağımsız olarak çalıştırılması. Bunun için diyognostik programında aktör testi seçilir, buradan enjektör püskürtme testi seçilir; buradan enjektörlerin yakıt püskürtme hacimleri elle müdahale edilerek değiştirilir. Bu değişim yapılırken, aynı anda parametre okuma (gerçek değerlerin okunması) işlemi yapılır, enjeksiyon hacmi değiştirilirken, oksijen sensörünün çıkış voltajı hiç değişmiyorsa, oksijen sensörü arızalı demektir. Örneğin; enjeksiyon miktarı +%25 arttırıldığında, oksijen sensörü 0,5 volttan daha fazla voltaj üretmeli. Enjeksiyon miktarı yaklaşık %10 - %15 azaltıldığında, oksijen sensörü 0,4 volttan daha az voltaj üretmeli. Aksi durumlarda, sensör arızalıdır.
Not: Bu test sırasında hem birinci oksijen sensörü (bu yazının konusu olan sensör, katalitik konvertörden önceki 1. Sensör); hem de ikinci sensör (katalitik konvertörden sonraki sensör) hiçbir tepki vermiyorsa, yani her iki sensörde de hiçbir voltaj değişimi görülmüyorsa; bu durumda motor çok aşırı zengin veya fakir karışımla çalışıyor olabilir (enjektör arızası, yanlış yakıt basıncı, egzoz hattında delik-çatlak-kaçak olabilir).
E) Sensör sağlamsa ve çalışıyorsa devam edecek kontroller şöyle olmalıdır. Motor normal çalışma sıcaklığında (75-80 derece) olmalı. Diyagnostik test cihazıyla anlık değerler okuma (aktüel değerler-parametre okuma) bölümüne girilir. Buradan birinci oksijen sensörü seçilir (O2 sensor Bank1 Sensor1), bu sensörün çıkış voltajı anlık olarak okunur. Yapılması gereken işlem:
*Motor devri arda arda gaz pedalına basılarak, 3 kez aniden 4000 devire getirilmelidir. Bu sırada sensör voltajı okunmalıdır; sensör voltajı en az bir kez 0,45 volt ve üzerine (zengin karışım) çıkmalıdır. Eğer sonuç bu şekildeyse problem yoktur, arıza kodu silinir ve arızanın  tekrarlanıp tekrarlanmadığı gözlemlenir.
Sonuç bu şekilde olmuyorsa, yani, 0,45 voltun üzerine çıkmıyorsa, karter havalandırma sistemi (PCV) hortumu kontrol edilmelidir.  Hortumdansa değiştirilir onarılır. Hortumdan değilse:
*Oksijen sensörü ısıtıcı devresi arızalı olabilir, sensör tarafındaki soket kısmından katalog değerlerine göre direnç ölçümleri yapılır ve oksijen sensörünün ısıtıcı devresinin sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Bozuksa, sensör değiştirilir; sağlamsa:
*Oksijen sensörünün ısıtıcı devresini kumanda eden röle kontrol edilmelidir. Bozuksa değiştirilir; değilse:
*Oksijen sensörü ile ECU arasındaki kablo-soket bağlantısı kontrol edilir, kopukluk olmamalıdr. Kopukluk varsa giderilir; kablo sağlamsa:
*Motorda tekleme olup olmadığına bakılır, bunun için diyagnostik test cihazı kullanılır. Parametre (anlık değerler okuma) bölümünden ateşlemede tekleme olup olmadığına bakılır. Tekleme varsa, giderilmelidir. Tekleme yoksa:
*Motorun hava emiş sisteminde kaçar olup olmadığına bakılır. Hava filtresinden  emme manifolduna kadar tüm hatta kaçak (vakum kaçağı) olmamalıdır. Kaçak varsa onarılır, yoksa:
*Yakıt basıncı kontrol edilir. Yakıt basıncı normalse:
*Enjekörler kontrol edilmelidir. Enjeksiyon miktarları doğru olmalıdır. Sorun enjektörler değilse:
*Egzoz hattında kaçak kontrolü yapılmalıdır. Çatlak-kırık-gevşeme vb. giderilmelidir. Egzoz hattı sağlamsa:
*Oksijen sensörü değiştirilir, arıza kodları silinir, yol testine çıkılıp tekrarlanma durumu gözlemlenir.
Ana konu (Bkz: Oksijen Sensörü)
Ana konu (Bkz: Diyagnostik Tekniği)

Yorumlar