P0136 Arıza Kodu Açıklaması-Oksijen Sensörü Devresi Arızası
P0136 Oksijen Sensörü Devresi Arızası Blok 1 Sensör 2 (Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)) Katalitik konvertörden sonraki oksijen sensöründeki arızayı belirtir. P0130 arıza koduyla yakından ilişkilidir. Öncelikle bakınız: (Bkz: Oksijen (Lambda) Sensörü)

Araçlarda oksijen sensörleri iki bölgede çalışır ve temelde iki çeşide ayrılabilir.
1)Egzoz manifoldu işe katalitik konvertör arasındaki alana “upstream” denir.
Egzoz manifoldu ile katalitik konvertör arasında bulunan sensöre SENSÖR 1 denir. Burada bulunan sensör 1, motorun hava-yakıt karışımının ayarlanmasını sağlayan oksijen sensörüdür.
2) Katalitik konvertörden sonraki alanda, konvertör ile susturucu arasında kalan bölgeye “downstream” denir. Burada bulunan sensöre, SENSÖR 2 denir. Burada bulunan “oksijen sensörü 2” katalitik konvertörün çalışma performansını denetler. Hava-yakıt karışımının ayarlanmasıyla direkt bir ilişkisi yoktur.


Oksijen sensörü 2’nin voltaj çıkışı; egzoz gazındaki oksijen oranına bağlı olarak 0 volt ile 1 volt arasında değişir. 0,5 volt ve üzeri zengin karışım; 0,4 volt ve aşağısı fakir karışım olarak ECU tarafından yorumlanır. Bu sensör sıçramalı dalga şeklinde sinyal üretir.

Oksijen sensörü 2’nin gönderdiği voltaj sinyali belirli bir süre boyunca çok düşük değerde olursa (örneğin 0,05 volttan daha az), ECU bunu bir arıza olarak yorumlar ve gösterge panelinde motor arıza lambasını yakarak hafızaya P0136 kodunu kaydeder.

P0136 Arızasının Belirtileri

*Motor zengin karışımla çalışır.
*Yakıt tüketimi artar.
*Motor performansı azalır, çekiş düşer.
*Egzozdan siyah duman veya kötü kokulu duman atar.P0136 Arıza Kodunun Sebepleri

*Arızalı oksijen sensörü.
*Arızalı oksijen sensörü tesisatı: kablo soketlerde kopukluk gevşeme korozyon.
*Sensör tesisatında kısa devre veya kopukluk.
*Oksijen sensörünün ısıtıcı devresi arızalı.
*Egzoz hattında kaçak var. Çatlak-delik-gevşeklik.
*Katalitik konvertör tıkanmış.

Arızanın Çözümü

İlk önce diyagnostik tekniği adımları sırasıyla uygulanmalıdır. (Bkz:Diyagnostik Tekniği)
Arıza teşhisi  ve kontroller ve arızanın çözümü hakkında daha fazla teknik bilgi için mutlaka bakınız: ilgili OBD arıza kodları: P0130P0133P0134,
Yukarıda sayılan arıza sebeplerindeki donanım ve sistemlerin kontrolleri yapılmalıdır.

Ana konu (Bkz:Diyagnostik Tekniği)

Yorumlar