P0136 Arıza Kodu Açıklaması-Oksijen Sensörü Devresi Arızası
P0136 Oksijen Sensörü Devresi Arızası Blok 1 Sensör 2 (Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)) Katalitik konvertörden sonraki oksijen sensöründeki arızayı belirtir. P0130 arıza koduyla yakından ilişkilidir. Öncelikle bakınız: (Bkz: Oksijen (Lambda) Sensörü)

Araçlarda oksijen sensörleri iki bölgede çalışır ve temelde iki çeşide ayrılabilir.
1)Egzoz manifoldu ile katalitik konvertör arasındaki alana “upstream” denir.
Egzoz manifoldu ile katalitik konvertör arasında bulunan sensöre SENSÖR 1 denir. Burada bulunan sensör 1, motorun hava-yakıt karışımının ayarlanmasını sağlayan oksijen sensörüdür. Katalitik konvertörden önceki kısma "pre-cat" veya "Pre-Catalytic Converter" de denir.
2) Katalitik konvertörden sonraki alanda, konvertör ile susturucu arasında kalan bölgeye “downstream” denir. Burada bulunan sensöre, SENSÖR 2 denir. Burada bulunan “oksijen sensörü 2” katalitik konvertörün çalışma performansını denetler. Hava-yakıt karışımının ayarlanmasıyla direkt olmayan, dolaylı bir ilişkisi vardır.Katalitik konvertörde (üç yollu katalitik konvertör); egzoz gazında bulunan karbonmonoksit (CO), hidrokarbon (HC), Nitrojen oksit (NOx) gibi zararlı egzoz gazları temizlenerek dışarı atılır. Motorda yakılan hava-yakıt karışımı, ideal oran (stokiyometrik oran (14,7 hava/1 yakıt)) ve ideal orana yakın değerlerde olduğunda, yani lambda değeri “1” e yakın olduğunda; katalitik konvertörün bu 3 zararlı gaz emisyonunu temizleyebilme verimi en yüksek olur, bunun için hava-yakıt oranı ECU tarafından hassas olarak ayarlanır. Elektronik kontrol ünitesi (ECU), katalitik konvertörün tam verimle çalışmasını sağlamak amacıyla, hava-yakıt karışımı oranını tam doğru ayarlayabilmek amacıyla, katalitik konvertörden sonraki ikinci oksijen sensörünün sinyallerini kullanır. Bu sensör, Blok 1 Sensör 2 şeklinde ifade edilir. Bu sensör de çalışırken sıcak olması gerekir, yapısında bir elektrikli ısıtıcı bulunur. Sensörde ısıtıcı kullanılmasının amacı, egzoz gazı henüz yeterince sıcak olmadığı durumlarda, örneğin motora emilen havanın az olması durumunda, sensörün çalışabilmesi için gereken sıcaklığa ulaşması içindir. Buna  “ısıtılmış oksijen sensörü” (heated O2 Sensor – HO2) denir.
İkinci oksijen sensörü, katalitik konvertörden sonra, yani katalitik konvertörün çıkışında bulunur. Katalitik konvertörden çıkan egzoz gazındaki oksijen yoğunluğunu ölçer ve ECU’ye bildirir.
Motora alınan hava-yakıt karışım oranı fakir olduğunda, yani karışımda çok hava, az yakıt olduğunda, egzoz gazındaki oksijen yoğunluğu da fazla olur. Bu durumda katalitik konvertörden sonraki ikinci oksijen sensörü, ölçtüğü oksijen yoğunluğuna bağlı olarak, düşük voltaj sinyali gönderir, örneğin 0,45 volttan da az. Bunun anlamı motor fakir karışımla çalışıyor demektir.
Motora alınan hava-yakıt karışımı, stokiyometrik orana göre zengin olduğunda, yani az hava çok yakıt olduğunda, egzoz gazındaki oksijen yoğunluğu azalır. Katalitik konvertörden sonraki oksijen sensörü, ECU’ye hava yakıt karışım oranının zengin olduğunu bildirir. Bunun için gönderdiği voltaj sinyali değeri 0,45 volttan daha fazla olacaktır. Hava yakıt karışım oranı ideal veya ideale (stokiyometrik orana) yakın bir değere geldiğinde, oksijen sensörünün voltaj sinyali hızlı bir şekilde buna göre değişecektir.
Elektronik kontrol ünitesi (ECU), katalitik konvertörden çıkan egzoz gazı yapısının zengin mi fakir mi olduğuna karar vermek için, ikinci oksijen sensörünün sinyallerini kullanır, böylece yakıt enjeksiyonunu hassas bir şekilde ayarlar.

Motor kontrol ünitesi (ECU) sıcak motorda ve kullanım sırasında, katalitik konvertörün ve oksijen sensörünün düzngün çalışıp çalışmadığını test eder. Bunun için kısa bir süre için hava yakıt karışımını zengin veya fakir hale getirir ve oksijen sensörünün sinyallerini değerlendirir. Buna göre sensör ve katalitik konvertörün arızalı olup olmadığını denetler, eğer arıza algılarsa DTC arıza kodunu hafızaya kaydeder ve arıza lambasını yakar.

P0136 OKSİJEN SENSÖRÜ DEVRESİ ARIZASI (BLOK 1 SENSÖR 2)
Katalitik konvertörden sonraki (ikinci) oksijen sensörünün voltaj çıkışı anormal bir değer aldığında P0136 arızası oluşur. Örneğin belirli kullanım periyotlarında voktaj çıkışı 0,2 voltun altına düşmüyor veya 0,59 voltun üzerine çıkmıyorsa. Bu arıza V motorlu araçlarda ikinci bloktaki ikinci oksijen sensörü için gelen; "P0156 Oksijen Sensörü Devresi Arızası (Blok 2 Sensör 2)" ile tamamen aynıdır. P0136 ile P0156 arıza olarak aynı arızadır.

P0136 Arızasının Belirtileri

*Motor zengin karışımla çalışır.
*Yakıt tüketimi artar.
*Motor performansı azalır, çekiş düşer.
*Egzozdan siyah duman veya kötü kokulu duman atar.P0136 Arıza Kodunun Sebepleri

*Arızalı oksijen sensörü.
*Arızalı oksijen sensörü tesisatı: kablo soketlerde kopukluk gevşeme korozyon.
*Sensör tesisatında kısa devre veya kopukluk.
*Oksijen sensörünün ısıtıcı devresi arızalı.
*Egzoz hattında kaçak var. Çatlak-delik-gevşeklik.
*Katalitik konvertör tıkanmış.
*Birinci oksijen sensörü bozuk (başka arıza kodları varsa bunlar da değerlendirilmeli).

*Egzoz hattında (manifoldda, konvertör giriş veya çıkışında) gaz kaçağı var; delik-çatlak-gevşeklik vb.)

Arızanın Çözümü

İlk önce diyagnostik tekniği adımları sırasıyla uygulanmalıdır. (Bkz:Diyagnostik Tekniği)
Arıza teşhisi  ve kontroller ve arızanın çözümü hakkında daha fazla teknik bilgi için mutlaka bakınız: ilgili OBD arıza kodları: P0130P0133P0134,
Yukarıda sayılan arıza sebeplerindeki donanım ve sistemlerin kontrolleri yapılmalıdır.

Ana konu (Bkz:Diyagnostik Tekniği)

Yorumlar