P0130 Arıza Kodu P0130 Hata Kodunun Sebebi Çözümü

P0130 Oksijen (lambda) Sensörü Elektrik Devresi Arızası (Oxygen Sensor Cırcuıt Malfunctıon (Bank 1 Sensor 1)) anlamına gelir.HO2S Bank1 Sensor1 olarak da ifade edilir.Bu sensör, egzoz manifoldunun çıkışında, katalitik konvertörden ÖNCE bulunan 1. Oksijen sensörüdür. Bu sensör motora alınan hava-yakıt karışımının zengin-fakir olma durumuna sonucunda, egzoz gazındaki oksijen miktarına göre 0 ile 1 volt arası voltaj (gerilim) sinyali üretir.

Motora meydana gelen yanmanın ideal şekilde gerçekleşmesi için, hava yakıt karışımoranının ideal (stokiyometrik oran) olması gerekir. Oksijen sensörü, egzoz gazındaki atık oksijen miktarını algılayarak, motor kontrol ünitesin bilgi gönderir. Böylece ECU,enjektörleri kumanda edip ve enjeksiyon süresini ayarlayarak hava-yakıt karışımını optimize eder (hava-yakıt oranını stokiyometrik orana yaklaştırır), motor performansı iyileşirken, egzoz emisyonları da; katalitik konvertör tarafından verimli bir şekilde zararsız hale getirilebilecek seviyeye çekilmiş olur. Motor ideal hava-yakıt karışımıyla çalışırken, oksijen sensörü 450 milivolt (0,45 volt) sinyal üretir.Motor fakir karışımla çalıştığında (fazla hava+az yakıt), egzoz gazında çok miktarda atık oksijen bulunacaktır. Bu durumda oksijen sensörü, ECU’ye 450 milivolttan (0,45V) daha düşük voltaj sinyali gönderecektir. Örneğin 100-300 milivoltvb. (Stokiyometrik hava-yakıt oranından daha fakir)

Motor zengin karışımla çalıştığında (azhava+çok yakıt), egzoz gazında az miktarda atık oksijen bulunacaktır. Bu durumda oksijen sensörü, ECU’ye 450 milivolttan (0,45V) daha fazla voltaj sinyali gönderecektir.Örneğin 750-950 milivolt vb. (Stokiyometrik hava-yakıt oranından daha zengin)
Detaylı bilgi için (Bkz: Oksijen (Lambda) Sensörü)

P0130 arızası, sensörden uygun olmayan voltaj sinyali alındığında veya hiçbir voltaj sinyali alınmadığında meydana gelir ve motor arıza lambası yanar. Örneğin oksijen sensöründen sürekli aynı voltaj sinyali gönderildiğinde veya uygun olmayan bir voltaj sinyali alındığında, bu bir arıza olarak yorumlanır.


P0130 Arıza Belirtileri

*Motor arıza lambası yanar,
*Yakıt tüketimi artar,
*Motorun çekişi düşer, bayılır,
*Beyaz veya siyah renkli egzoz dumanı atar.

P0130 Arızasının Sebepleri

*Oksijen sensörünün soketinin çıkması, gevşemesi, kirlenmesi, korozyon yapması
*Sensör tesisat kablosunun kopması, kısa devre yapması, bağlantı problemleri
*Motora yeterince yakıt gönderilmemesi, yakıt basıncının düşük olması, yakıt pompasının arızalanması
*Enjektörlerin arızalı olması, yeterince yakıt püskürtmemesi veya damlatma yapması
*Emme manifoldunda veya hava emiş hattında delik-sızıntı (vakum kaçağı) olması
*MAP veya MAFsensöründen gelen sinyallerin, normal sinyal aralık değerlerinden sapması
*EVAP (Benzin Buharı Geri Dönüşüm Sistemi) sisteminde kaçak olması
*Yakıt basınç regülatörünün sızdırma yapması
*Yakıt enjeksiyon sisteminin röle arızası
*ECU arızası

Bu arıza koduyla birlikte örneğin Toyota araçlarda
P2195 : Oksijensensöründen sürekli fakir karışım sinyali gelmesi
P2196: Oksijen sensöründen sürekli zengin karışım sinyali gelmesi
Gibi benzer arıza kodları da görülebilir.


P0130 Arızasının Çözümü

Diyagnostik tekniği uygulanmalı. Tüm arıza kodları dikkatlice yorumlanmalı, diyagnostik test cihazıyla aktüel (anlık) değerler (parametreler) okunmalı, yorumlanmalı. Arızaya sebep olan parça-sistem belirlenmeye çalışılmalı. Oksijen sensörü değiştirilmeden önce test edilmeli ve emin olunduktan sonra değiştirme yoluna gidilmeli.

Örneğin emme manifoldunda ve hava emiş hattında kaçak (vakum kaçağı) olup olmadığının tespiti için, sanayide bu alana balata spreyi püskürtülerek, motor devrinin ve oksijen sensörü sinyalinin değişip değişmediğine bakılıyor. Eğer hava emiş hattının çevresine (manifold ve boruların çevresine) sprey sıkıldığında motor devri değişiyorsa, vakum kaçağı var demektir. (Not: iş güvenliği açısından önerilmez)
Arıza teşhisi  ve kontroller ve arızanın çözümü hakkında daha fazla teknik bilgi için mutlaka bakınız: ilgili OBD arıza kodları: P0133P0134P0136
Detaylı bilgi için (Bkz: Oksijen (Lambda) Sensörü)
(Bkz: Tüm Arıza Kodları)

Yorumlar