P0133 Arıza Kodunun Sebebi Arıza Çözümü ve Belirtleri

P0133 Oksijen Sensörü Geç Tepkime Arızası (Motor Bloğu 1, Sensör 1) 

Motor kontrol ünitesi (ECU), oksijen sensörünün sinyalini anlık olarak yakından takip eder. Kapalı devre yakıt sisteminde hava-yakıt oranı sürekli ve anlık olarak kontrol edilerek, lambda 1 ve lambda 1’e yakın değerlerde tutulmaya çalışılır. Hava yakıt karışım oranının fakir veya zengin olma durumu anlık olarak oksijen sensörünün sinyalleriyle denetlenir. Gaz pedalına basılma miktarının değişmesiyle, hava-yakıt oranı değişir ve bunun sonucu egzoz hattındaki oksijen sensörünün sinyalleri de değişir, bu durumda oksijen sensörünün voltaj sinyalinin de hemen değişmesi gerekir. Eğer oksijen sensörünün sinyal değeri yeterince hızlı değişmiyorsa, geç sinyal veriyorsa, yani geç-yavaş tepki gösteriyorsa, ECU bunu bir arıza olarak kabul eder ve P0133 arızasını kaydeder. 
Bu arıza, sensörün fakirden zengine veya zenginden fakire sinyal geçişlerinin gecikmeli olarak gönderildiğini ifade eder. Yani motorda meydana gelen yanmanın zengin veya fakir olmasının takibini, oksijen sensörü hızlı bir şekilde yapamıyor, bunun sonucu olarak da hava-yakıt karışımı doğru olarak ayarlanamıyor. P0133 arızası, hava yakıt karışımı oranının, oksijen sensöründen gelen sinyalle uygun şekilde ayarlanamadığını ifade eder. Çift bloklu V motorlarda ikinci blok için ban 2 (blok 2) ifadesi kullanılır, buradaki sensörün arıza kodu “P0153 Oksijen Sensörü Devresi Yavaş (Geç) Sinyal Veriyor (Blok 2 Sensör 1)
” olarak ifade edilir, P0133 ile P0153 arızalarının içeriği aynıdır.

Bank 1 Sensör 1 ifadesinin anlamı: 4 silindirli motorlar zaten 1 bank’lı yani 1 silindir bloğuna sahiptir, burada 1. Blok kastediliyor. Eğer V motor olsaydı 2. Bloktan söz edilebilirdi. Sensör 1 ise; katalitik konvertörden önceki, egzoz manifoldu çıkışındaki ilk oksijen sensörünü belirtiyor.

P0133 Arızasının Belirtileri:

*Yakıt artar.
*Motorda bayılma, tekleme görülebilir.
*Motor performansı azalır.
*Sürücü tarafından bazen bir fark hissedilmeyebilir.

P0133 Arızasının Sebepleri:

*Oksijen sensörü arızalı.
*Oksijen sensörünün ısıtıcısı bozuk.
*Oksijen sensörü kablo tesisatı-soketi kopuk, gevşek veya aşınmış.
*Oksijen sensörü tesisatında kopukluk veya kısa devre.
*Sensör aşırı kirlenmiş, kurum bağlamış olabilir (sensörün egzoz hattına bakan uç kısmı).
*Egzoz hattında kaçak var.
*Kirli MAF sensörü veya arızalı olabilir, eğer öyleyse önce bu arıza giderilmeli.
*Yanlış yakıt basıncı.
*Soğutma suyu sıcaklık sensörü arızalı. 
*Hava emme hattında (emme manifoldu) vakum kaçağı var.
*Yakıt enjeksiyon sisteminde arıza olması, ateşleme sisteminde arıza olması, hava emiş sisteminde arıza olması veya motorda mekanik bir arıza (supap sistemi vb.) olması (öncelikle bu arızalar giderilmeli).

Motordan en iyi gücü elde ederken, aynı zamanda en düşük egzoz emisyonlarını elde etmek amacıyla, motorun hava yakıt oranı sürekli olarak oksijen sensörünün sinyallerine göre ECU tarafından düzenlenir (kapalı devre yakıt sistemi). Burada amaç, hava-yakıt oranını stokiyometrik orana (ideal oran) yakın tutmaktır, böylece egzoz hattındaki tüm zararlı gazlar zararsız hale getirilebiliyorken, motordan da yeterince güç alınabilmektedir.

Egzoz hattında çok az oksijen varsa, motor zengin karışımla çalışıyor demektir; yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları (HC, CO) artar. Bunu önleme için ECU, enjektörler tarafından püskürtülen yakıt miktarını azaltır.
Egzoz hattında fazla oksijen varsa, motor çok fakir karışımla çalışıyor demektir. Bu durumda egzoz hattında çok fazla azotoksitler (NOx) oluşacaktır. Bunu önlemek için ECU, yakıt enjeksiyon miktarını arttırarak karışımı zenginleştirir.

Oksijen sensörü, egzoz gazındaki oksijen miktarına bağlı olarak bir voltaj sinyali üretir ve ECU’ye iletir. Geniş bantlı olmayan, klasik, ısıtmalı bir oksijen sensörünün ürettiği voltaj sinyali, sıçramalı tip sinyaldir, yani voltaj sinyali sürekli olarak 0 volt ile 1 volt arasında inip çıkan dalgalar şeklindedir ve bu voltaj sıçramaları sürekli olarak egzozdaki oksijen yoğunluğuna göre değişir ve takip edilir.

İdeal hava-yakıt karışımıyla (stokiyometrik oran) çalışan bir motordaki oksijen sensörünün çıkış sinyali 450 milivolt olacaktır. 550 milivolt’un üzerindeki sinyal zengin karışımı; 400 milivoltun altındaki voltaj sinyali fakir karışımı ifade eder.
Normal çalışma şartları altında oksijen sensörünün çıkış voltaj sinyali, bu stokiyometrik oranının (450 milivolt) altında ve üstünde sürekli olarak değişir. Voltaj sinyali sürekli değişmesine rağmen, voltajın voltmetre veya diyagnostik test cihazında okunması sırasında “ortalama değer”  alındığından, ekranda bir değer okunabilmektedir.
Görüldüğü gibi, voltaj dalgasının zenginden fakire veya fakirden zengin karışıma doğru zamana bağlı olarak bir geçişi söz konusudur. Bu geçiş süresine tepki süresi denir. Bu tepki süresi olması gereken uzun sürerse, ECU bunu bir arıza olarak yorumlar P0133 arıza kodunu hafızaya kaydeder.

P0133 Arızasının Çözümü:

Diyagnostik tekniği adımları sırasıyla uygulanmalı. Yukarıda belirtilen olsası arıza sebepleri tek tek kontrol edilmelidir. Tesisat ve sensör, mekanik ve elektronik olarak kontrol edilmelidir.
Arıza teşhisi  ve kontroller ve arızanın çözümü hakkında daha fazla teknik bilgi için mutlaka bakınız: ilgili OBD arıza kodları: P0130P0134P0136  
Ana konu (Bkz: Oksijen Sensörü)
(Bkz: Diyagnostik Tekniği)

Yorumlar