P0120 Arıza Kodu P0121 P0122 P0123 P0124 Arıza Kodları ve Çözümü

Bölüm 13
P0120 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Arızası (Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ”A” Circuit Malfunction)
P0121 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Sinyal Değeri Aralığı Problemi   (Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem)
P0122 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Düşük Sinyal Girişi(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ”A” Circuit Low Input)
P0123 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Yüksek Sinyal Girişi(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ”A” Circuit High Input)
P0124 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Kesintili Sinyal (Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent)
P0220 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “B” Devresi Arızası (Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "B" Circuit)
P0221 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “B” Devresi Sinyal Değeri Aralığı Problemi (Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem)
P0222 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “B” Devresi Düşük Sinyal Girişi (Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "B" Circuit Low Input)
P0223 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “B” Devresi Yüksek Sinyal Girişi (Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "B" Circuit High Input)
P0224 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “B” Devresi Kesintili Sinyal (Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent)

Gaz kelebeği pozisyon sensörü, gaz kelebeği gövdesinde bulunur. Gaz kelebeği açıklık miktarını algılayarak motor kontrol ünitesine gönderir. Gaz kelebeği pozisyon sensörü, aslında bir potansiyometre gibidir; iletken tel, direnç pisti üzerinde hareket ettikçe, devrenin direnci değişir. Bu direnç değişimi voltaj sinyali değişimi olarak ECU’ye gönderilir, böylece gaz kelebeğinin ne kadar miktarda açıldığı bilgisi, anlık olarak takip edilerek, enjeksiyon, ateşleme sistemi, hava-yakıt oranının belirlenmesi, yakıt enjeksiyonunu kesilmesi vb. buna göre yönetilir.
Sensörün iç yapısında iki adet direnç pisti vardır, bunlar “A” ve “B” pistidir, ikinci “B” direnç pisti kontrol-teyit amaçlıdır. A direnç pistinde meydana gelen direnç değişimi, sistemde kullanılır. Yukarıdaki DTC arıza kodlarında belirtilen "A" ve "B" ifadesi, sensörün içindeki iki ayrı sensör bölümünü ifade eder. A ilk sensör, B ikinci sensör. Dolayısıyla A devresi için yapılan açıklamalari kontroller ve çözümler, B devresi için de, B ifadesi olan arıza kodları için de geçerlidir.

Gaz kelebeği pozisyon sensörüne, ECU tarafından 5 voltluk bir referans besleme gerilimi gönderilir, gaz kelebeği açıklığı değiştikçe, direnç değişir; direnç değiştikçe, ECU’ye dönen voltaj sinyalinin değeri değişir. ECU bu voltaj değişimini okuyarak, gaz kelebeğinin açıklık miktarını % olarak hesaplar. Gaz kelebeği kapalıyken, çıkış voltajı düşük; gaz kelebeği neredeyse tam açıkken, sinyal çıkış voltajı yüksek olacaktır.

Gaz kelebeği tamamen kapalıyken, sensörden gelen voltaj sinyali yaklaşık 0,3 ile 1 volt arasındadır.  Gaz kelebeği tamamen açık olduğundaysa, kelebek konum sensöründen ECU’ye giden sinyal voltajının değeri yaklaşık 3,2 ile 4,9 volt arasında olmaktadır (katalog değerleri referans alınmalıdır).

ECU, sensörden gelen voltaj değerinde bir anormal durum belirlerse, bunu bir arıza olarak yorumlar ve P0120, P0121, P0122, P01223, P0124 hata kodlarından birini veya bir kaçını hafızaya kaydeder.

P0120 ARIZA KODU (P0220)

P0120 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Arızası. Bu arıza koduna genellikle P0122 ve P01223 arıza kodları da eşlik eder.
Gaz kelebeği konum sensörünün normal standart voltaj değer aralığı 0,1 volt – 4,9 volttur. Bu değerlerin dışında bir voltaj sinyali gönderilirse, P0120 arızası oluşur. Bu açıklamalar P0220 arıza kodu için de geçerlidir.
P0120 Arızasının Belirtileri:
*Bazen hiçbir anormal durum görülmeyebilir.
*Motor, gaz pedalına tepki vermeyebilir.
*Bazı durumlarda sistem güvenli sürüş moduna geçer ve belirli bir devirde limitli bir hızda sürüşe izin verir.
*Motor rölanti devri yükselebilir.
(Belirtiler ve arıza stratejileri marka-model-ECU yazılımına göre değişebilir).

P0120 Arızasının Sebepleri:
*Gaz kelebeği konum sensörü tesisatında (kablo-soketlerde) kısa devre ve kopukluk.
*Gaz kebeleği boğazı ve gövdesi aşırı kirli, yağlı veya karbon-kurumla kaplanmış.

P0120 Arızasının Kontrolü:
Öncelikle DİYAGNOSTİK TEKNİĞİ adımları uygulanmalıdır. Araç diyagostik cihazına bağlanarak, anlık aktüel verileri izleme menüsüne girilir. Buradan gaz kelebeğinin açıklığı % olarak gözlemlenebilir, buna göre:
a)Gaz pedalına tamamen basılır ve gaz kelebeği sonuna kadar açılır. Bilgisayar ekranında kelebek açıklığı % 0 olarak görülüyorsa;  5 volt’luk besleme kablosu kopuk olabilir veya Sensörden ECU’ye giden sinyal kablosunda kopukluk veya kısa devre vardır. Ekranda %100 görülüyorsa, sensörün şasi (eksi) ucu kopuk olabilir.
b)Gaz pedalına hiç basılmamış halde, yani gaz kelebeği tamamen kapalı durumda. Bilgisayar ekranında kelebek açıklığı % 0 olarak görülüyorsa;  5 volt’luk besleme kablosu kopuk olabilir veya Sensörden ECU’ye giden sinyal kablosunda kopukluk veya kısa devre vardır.Ekranda %100 görülüyorsa, sensörün şasi (eksi) ucu kopuk olabilir.P0121 ARIZA KODU (P0221)

P0121 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Sinyal Değeri Aralığı Problemi. Gaz kelebeği pozisyon sensöründen anormal – olmaması gereken bir voltaj sinyali gönderildiğinde bu arıza kodu kaydedilir. Yani sensörün gönderdiği voltaj, daha önceden tanımlanmış olan sınır değerlerin dışında bir değerdedir, bu çok düşük veya çok yüksek olabilir. Gaz kelebeği konum sensörü, sinyal voltajını “A” direnç pistinde (devresinde) meydana getirir. Yine sensörde ikinci “B” direnç pisti (devresi) kontrol amaçlı olarak sinyal üretir. Bu iki sensör arasında, üretilen voltaj sinyali bakımından bir uyumsuzluk varsa, P0121 hata kodu oluşturulur. Örneğin iki devre arasındaki voltaj farkının 1,6 volttan fazla veya 0,8 volttan daha az olması gibi. Bu açıklamalar P0221 arıza kodu için de geçerlidir.

P0121 Arızasının Sebepleri:
*Gaz kelebeği konum sensörü tesisatında (kablo-soketlerde) kısa devre ve kopukluk.
*Gaz kelebeği boğazı ve gövdesi aşırı kirli, yağlı veya karbon-kurumla kaplanmış.

P0121 Arızasının Belirtileri:
*Motor arıza lambası yanar.
*Bazen hiçbir anormal durum görülmeyebilir.
*Motor, gaz pedalına tepki vermeyebilir.
*Bazı durumlarda sistem güvenli sürüş moduna geçer ve belirli bir devirde limitli bir hızda sürüşe izin verir.
*Motor rölanti devri yükselebilir.
(Belirtiler ve arıza stratejileri marka-model-ECU yazılımına göre değişebilir).

P0122 ARIZA KODU (P0222)

P0122 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Düşük Sinyal.Gaz kelebeği konum sensöründen gelen voltaj 0,1 volttan daha düşükse, P0122 arızası oluşur.  Yani çok düşük voltaj değeri hatası. Bu açıklamalar P0222 arıza kodu için de geçerlidir.

P0122 Arızasının Sebepleri:
*Gaz kelebeği konum sensörü tesisatında (kablo-soketlerde) kısa devre ve kopukluk.
*Gaz kelebeği konum sensörü arızalı.
*Gaz kelebeği boğazı ve gövdesi aşırı kirli, yağlı veya karbon-kurumla kaplanmış.

P0122 Arızasının Belirtileri:
*Motor arıza lambası yanar.
*Bazen hiçbir anormal durum görülmeyebilir.
*Motor, gaz pedalına tepki vermeyebilir.
*Bazı durumlarda sistem güvenli sürüş moduna geçer ve belirli bir devirde limitli bir hızda sürüşe izin verir.
*Motor rölanti devri yükselebilir.
(Belirtiler ve arıza stratejileri marka-model-ECU yazılımına göre değişebilir).

P0123 ARIZA KODU (P0223)

P0123 Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Yüksek Sinyal Girişi. Gaz kelebeği konum sensöründen gelen voltaj 4,9 volttan daha yüksekse, P0123 arızası oluşur.  Yani yüksek voltaj değeri hatası. Bu açıklamalar P0223 arıza kodu için de geçerlidir.

P0123 Arızasının Sebepleri:
*Gaz kelebeği konum sensörü tesisatında (kablo-soketlerde) kısa devre ve kopukluk.
*Gaz kelebeği boğazı ve gövdesi aşırı kirli, yağlı veya karbon-kurumla kaplanmış.

P0123 Arızasının Belirtileri:
*Motor arıza lambası yanar.
*Bazen hiçbir anormal durum görülmeyebilir.
*Motor, gaz pedalına tepki vermeyebilir.
*Bazı durumlarda sistem güvenli sürüş moduna geçer ve belirli bir devirde limitli bir hızda sürüşe izin verir.
*Motor rölanti devri yükselebilir.
(Belirtiler ve arıza stratejileri marka-model-ECU yazılımına göre değişebilir).P0124 ARIZA KODU (P0224)

P0124Gaz Kelebeği Pozisyon Sensörü “A” Devresi Kesintili Sinyal.Sensörden kontrol ünitesine gelen voltaj sinyalinde kesilmeler olduğunda veya sınır değerlerin dışında bir voltaj sinyali gönderildiğinde, bu arıza kodu kaydedilir. Bu açıklamalar P0224 arıza kodu için de geçerlidir.

P0124 Arızasının Belirtileri:
*Motor arıza lambası yanar.
*Araç hızlanmada kesinti-zayıflık görülebilir.
*İlk çalıştırmadan egzozdan siyah duman atabilir.
*Soğuk motorda zor ilk çalıştırma görülebilir.

P0124 Arızasının Sebepleri:
*Gaz kelebeği konum sensörü tesisatında (kablo-soketlerde) kısa devre ve kopukluk.
*Gaz kelebeği konum sensörü arızalı.
*Gaz kelebeği boğazı ve gövdesi aşırı kirli, yağlı veya karbon-kurumla kaplanmış.
*Gaz kelebeğinde eğilme-yamulma
*ECU arızası
Benzer arıza kodları: P2135
Bölüm 1 - 3

Yorumlar