Ateşleme (Endüksiyon) Bobini Görevi Nedir Nasıl Çalışır Arızaları Nelerdir ?

Ateşleme bobinin görevi 12 volt olan batarya gerilimini bujide kıvılcım çaktırabilecek seviyeye yani 20000 – 25000 volta kadar yükseltmektir. Bu işi yaparken platin ve kondansatörle beraber çalışır.
Ateşleme bobinlerinde genelde sarım oranı 1/100 ‘dür. Primer devre sarım sayısı 200, sekonder devre sarım sayısı ise 20000’dir.
Bobin içerisinde ince silisli saclardan yapılmış bir çekirdek üzerine sekonder devre ve bunun üzerine de primer devre sarılmıştır. Ateşleme bobininin içi soğutmayı ve yalıtkanlığı sağlamak amacıyla özel bir yağla doldurulmuştur.
Ateşleme bobininin üç ucu vardır. Ortadaki uç yüksek gerilim çıkış ucudur, distribütör orta kulesine bağlanır. 15 ucu kontak anahtarı üzerinden bataryaya, 1 ucu ise distribütör içindeki platin ve kondansatörün uçlarına bağlanır.


Sekonder sargı iç kısımda bulunur ve ince tellerden oluşan çok sarımlıdır. Primer sargı ise daha kalın bakır telden oluşan daha az sarım sayısına sahip yapıdadır. Primer ve sekonder sargı birbirine yalıtkandır, fakat primer bobinin ucu sekonder bobine bağlıdır, ayrıca ateşleme bobini gövdesine de elektrik iletmezler. Ateşleme bobinin içinde yağ bulunur, bu yağ, bobinin fazla ısınmasını engeller daha kolay soğumasını sağlar.Yüksek voltaj sekonder (içteki ince telli sargı) bobinde oluşur ve bobinin üst orta kısmında bulunan ateşleme bobini kulesine bağlıdır. Endüksiyon bobinini kulesinden bir yüksek gerilim kablosuyla 20.000 voltluk gerilim, distribütör orta kulesine iletilir. Distribütör orta kulesinden giren gerilim, tevzi makarasına bir yaylı kömür uç ile, içerden iletilir. Tevzi makarası, distribütör miline bağlıdır ve milin dönmesiyle, sırasıyla distribütör kapağındaki buji uçlarına bu gerilimi iletir.


(Ateşleme (endüksiyon) bobini parçaları)  (Ateşleme (endüksiyon) bobini parçaları) (Ateşleme (endüksiyon) bobini parçaları) 


Endüksiyon bobininde hangi uçlar bulunur?
*Orta kule yüksek gerilim ucu
* Kontak anahtarından gelen: Bat ucu +12V (15 ucu, Giriş ucu da denir)
* Platin takımına giden uç
Ateşleme bobini arızalandığında yüksek gerilim oluşmaz, bujiler ateşlemez ve motor çalışmaz. 


Ateşleme bobinin arıza kontrolleri nelerdir?

Şasiye kaçak kontrolü: Multimetre sesli konumdayken ve tüm elektrik bağlantıları çıkarıldıktan sonra yapılır, multimetrenin bir ucu bobinin platin takımına veya bat ucuna değdirilip, diğer ucu bobin gövdesine tutulur,  multimetre ses vermemelidir, ötüyorsa şasiye kaçak var demektir. Multimetre direnç konumundayken de aynı kontrol yapılabilir. Bir ucu sargı uçlarından birine, diğeri metal gövdeye tutulur, direnç değeri göstermemelidir (yani sonsuz değer göstermelidir. Direnç okunuyorsa kaçak var demektir.


Kısa devre kontrolü: Ohm metre ile yapılır, primer devre ve sekonder devre için ayrı ayrı yapılır.
Okunan direnç değeri katalog değerle karşılaştırılır. Hiç değer okunmuyorsa bobinde kopukluk var demektir. Katalog değerinden daha düşük direnç okunuyorsa, kısa devre var demektir. Not: katalog değerleri bilinmiyorsa, sağlam olduğu bilinen bir bobinde ölçümler yapılarak bu değerler referans alınabilir.


Primer sargıda kısa devre (direnç) kontrolü:
 

Sekonder sargıda kısa devre (direnç) kontrolü:
 

Edüksiyon bobininin kapasite kontrolü osiloskop cihazıyla yapılır.

Üst konu (Bkz: Klasik Ateşleme Sistemi)

Yorumlar

Yorum Gönderme