Klasik (Distribütörlü) Ateşleme Sistemi Nasıl Çalışır Parçaları Nelerdir


distribütörlü ateşleme sistemi


Distribütörlü Klasik Tip Ateşleme Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır? Hangi Parçalardan oluşur?

Platinler kapalıyken primer devreden geçen akım platinler üzerinden devresini tamamlar. Primer devre üzerinde manyetik alan oluşur.
Distribütör mili dönerek kam köşesi platinleri açtığı anda primer devre akımı kesilir. Primer devredeki manyetik alan akım kesildiği için hızla düşer. Faraday kanununa göre değişen bu manyetik alan sekonder devrede yüksek gerilim (20000 –25000 volt) endüklenmesine sebep olur.
Bobinden distribütör orta kulesine yüksek gerilim kablosu vasıtasıyla getirilen yüksek gerilim tevzi makarasına iletilir. Distribütör miliyle beraber dönen tevzi makarasının ucu hangi buji kulesini gösteriyorsa gerilim o kuleye, oradan da yüksek gerilim kablosuyla ilgili bujiye iletilir. Yüksek gerilim kabloları distribütör dönüş yönüne ve ateşleme sırasına göre takılmıştır. Bu sayede bujiler ateşleme sırasına göre çakarlar.Klasik ateşleme sistemi iki temel devreden oluşur, bunlar primer devre ve sekonder devredir.

Primer devre elemanları şunlardır: Akü (Batarya), kontak anahtarı, endüksiyon bobinindeki primer sargılar, distribütördeki platin takımı, kondansatör (meksefe) 

Sekonder devre elemanları şunlardır: Endüksiyon bobinindeki sekonder sargılar (burada yüksek gerilim oluşur), yüksek gerilim (buji) kabloları, tevzi makarası, bujiler.(Klasik ateşleme sistemi devresi ve bağlantı şeması)

Kontak anahtarı (ateşleme) 15 ucu endüksiyon bobini 15 ucuna bağlı.
Kontak anahtarı 30 (bat) ucu akü beslemesine bağlı.


Distribütörlü ateşleme sisteminin dezavantajları nelerdir ?

Distribütörlü ateşleme sistemi eski tip (2000 yılı öncesi) araçlarda kullanılmış bir sistemdir. Distribütörlü ateşleme sistemi mekanik olarak çalışan bir çok parçadan oluşmaktadır. Sistemin mekanik ağırlıklı olması sebebiyle çok sık arızalanması ve ayar gerektirmesi, buji kıvılcım gücünün istenilen seviyede olmaması, ateşleme avansının da mekanik verilmesi ve avans performansının yeterince hassas olmayışı gibi sebeplerle, yerini daha yeni teknolojilerle donatılmış olan elektronik ateşleme sistemine bırakmıştır. Bugün artık klasik distribütörlü ateşlemeli araçlar üretilmemektedir.

Distribütörlü Klasik Tip Ateşleme Sistemini oluşturan Parçalar Nelerdir ?

* Batarya (Akü)
* Kontak Anahtarı
* Endüksiyon Bobini (Ateşleme Bobini)
* Distribütör
* Bujiler
* Buji Kabloları

Klasik ateşleme sistemi video:Klasik distribütörlü elektronik kumandalı (platinsiz, transistörlü) ateşleme video-animasyon anlatım:Yorumlar