Hidrolik (Mekanik) Enjektörün Parçaları Nelerdir? Nasıl Çalışır?Dizel Enjektör Ne İşe Yarar?

Dizel enjektörler, yanma odasında sıkıştırılmış havanın içerisine basınçlı olarak yakıtın püskürtülmesi işlemini yerine getirirler.


Eski tip dizel enjektörler, hidrolik esaslar göre mekanik (yay) sistemler temelinde çalışır. Bu tip enjejktörlerde herhangi bir elektronik mekanizma (selenoid valf, piezo vb.) bulunmaz. Fakat bu sistem, enjektörlerin çalışma prensibinin temelini oluşturur.  

mekanik dizel enjektör
(Hidrolik Enjektör -Eski Tip)

Hidrolik Enjektör Nedir ? Nasıl Çalışır ?

Meme deliğini, yay basıncı altındaki meme iğnesi kapatıyor ve meme iğnesi yakıt basıncıyla açılıp, yakıt püskürtülüyorsa, buna hidrolik enjektör denir. Yani enjektörün hiç bir elektrik kablosu bağlantısı yoksa, soketi yoksa, bu eski tip hidrolik enjektördür.

Common rail yakıt sisteminden önceki eski tip dizel motorlarda bu tip hidrolik (mekanik) dizel enjektörler kullanılır. Genelde distribütör tipi dizel yakıt pompasıyla beraber kullanılırlar. Dizel yakıt pompası, yanma sırası gelen silindirdeki enjektöre yüksek basınçlı yakıtı gönderir, basınçlı yakıt, enjektör memesi içindeki alt basınç odasına dolar ve enjektör iğnesini aşağı bastırıp meme deliğini kapatan yayın kuvvetini yenerek, iğneyi yukarı ittirir, iğne yukarı itilince meme deliği açılır ve yakıt püskürür. Pompa, yakıtı göndermeyi kesince basınç azalır, yay kuvveti tekrar iğneyi aşağı bastırır ve püskürtme sona erer. 


Dizel Enjektörün Görevleri Nelerdir ?

Ø Püskürtme için gerekli basınç oluşuncaya kadar yakıtı yanma odasından uzak tutmak, gerekli olan basınç oluşunca açılıp ani olarak yakıtı yanma odasına püskürtmek,
Ø Püskürtme sonunda enjektörün damlama yapmasını engellemek için hemen kesmek,
Ø Püskürtülecek yakıtı atomize etmek (en küçük parçalarına ayırmak),
Ø Yakıtı silindir içerisinde istenilen derinliğe püskürtmek,
Ø Yakıtı yanma odasının şekline uygun açıda püskürtmek,
Ø Yüksek basınçlara karşı dayanıklı olmak,
Ø Yakıt sistemi ile yanma odası arasında sızdırmalık sağlamak.


Hidrolik Enjektörün Parçaları Nelerdir ?

enjektörün parçaları

(Şimli (pullu) tip dizel enjektörün parçaları: Meme tespit somunu, meme, enjektör iğnesi, basınç aktarma çubuğu, enjektör yayı, ayar pulu (şim), enjektör gövdesi (kütük)


dizel enjektör parçaları
(Ayar vidalı tip dizel enjektörün parçaları)Tek Kademeli ve Çift Kademeli Hidrolik Enjektör Nasıl Çalışır ?

enjektörün çalışması ve parçaları

*Tek kademeli enjektörde, tek bir yay bulunur ve yakıt tek seferde püskürtülür.
* Çift kademeli enjektörde yakıt, bir ön püskürtme ve bir ana püskürtme olmak üzere iki seferde püskürtülür. Bu işlem farklı sertlikteki iki yayın (Önce yumuşak yay, sonra sert yay) kademeli olarak devreye girmesiyle gerçekleşir.


Bağlantı Tiplerine Göre Dizel Enjektör Çeşitleri:


kb, kc, kd enjektör
Bağlantı şekline göre enjektörler: Flanşlı tip (KB) Bağlantı, Vidalı tip (KC) bağlantı, Somunlü tip (KD) bağltıEnjektörlerde Meme-İğne Mekanizması Çeşitleri:


enjektör iğnesi
Enjektör iğnesi, enjektör meme deliğini açar ya da kapatır. 
Farklı tasarımları şu şekildedir: Pimsiz çok delikli, Silindirik pimli tek delikli, Konik pimli tek delikli
Eğer iğne, memeden dışarı taşıyorsa buna pimli enjektör denir. Eğer dışarı taşmıyorsa buna pimsiz enjektör denir.


Yorumlar